ВАС решава остава ли подборът на болници

ВАС решава остава ли подборът на болници
Приключи заседанието на съда за наредбата за критериите, по които НЗОК избира с кого да подпише договор
ВАС решава остава ли подборът на болници
Приключи заседанието на съда за наредбата за критериите, по които НЗОК избира с кого да подпише договор

ВАС разгледа делото за наредбата за критериите, по които здравната каса може да избира с кои болници да сключва договори. Решението на съда ще бъде окончателно, срок, в който да излезе обаче няма.

Наредбата бе издадена заедно с Националната здравна карта. Тя трябваше да регламентира правилата, по които касата да сключва договори с лечебните заведения в регионите, където броят им е по-голям от потребностите на хората. И двата нормативна акта обаче бяха атакувани от Центъра за защита правата в здравеопазването и двете на сдружения на частните болници – НСЧБ и ББА. Делата бяха спечелени на първа инстанция, но Министерски съвет, здравно министерство и касата обжалваха решенията на административния съд. Затова те трябваше да се разгледат и от ВАС, който е последна инстанция по случаите. Днес пред върховния орган бе разгледано делото за наредбата за критериите.

„На първа инстанция съдиите решиха, че не са спазени изискванията по АПК, защото при приемането й не са взети под внимание становищата, които са предоставени от заинтересованите страни. Освен това нямаше финансова обосновка на ефекта от наредбата, въпреки че се въвеждат нови изисквнаия, които ще доведат до такива последици“, коментира Христина Николова, водещият адвокат по делото. Препоръчителният срок, в който ВАС трябва да вземе решение по делото е един месец, но той не е задължителен. Най-вероятно решението на съда ще е идентично с това за здравната карта, тъй като двата нормативни акта са свързани. Дори да бъдат отменени обаче, се очаква властта да издаде на тяхно място нови.

Източник: https://clinica.bg/

Leave a Reply