Спешните медици скочиха срещу изследванията за алкохол и наркотици

Спешните медици скочиха срещу изследванията за алкохол и наркотици
Източник: архив БГНЕС
Спешните медици скочиха срещу изследванията за алкохол и наркотици
Източник: архив БГНЕС

Управителният съвет на Националната асоциация на работещите в спешна медицинска помощ в България (НАРСМП) се обяви против някои от промените в Проекта на Наредбата за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от водачи на моторни превозни средства.

Според спешните медици промените, предвидени в новата Наредба, само ще увеличат натовареността на спешните екипи.

Те възразяват срещу предвиденото намаляване на срока за явяване на водачите за медицинско изследване от 2 часа на 90 минути. Според тях, когато спешните екипи са много натоварени, те едва смогват да извършат изследванията в срок от 2 часа. Скъсяването на интервала ще постави спешните медици в „абсурдната ситуация да приоритизираме медицинско изследване за алкохол и/или наркотични вещества пред обслужването на пациенти в животозастрашаващи състояния“.

Управителният съвет на НАРСМП съобщи и че възразява срещу това спешните центрове да бъдат единствени места за извършване на медицинските изследвания на водачите. Те не виждат мотиви за отпадането на диагностично-консултативните центрове, медицинските центрове и болничните лечебни заведения при извършването на изследванията за алкохол и наркотици.

Спешните ни медици се обединиха и срещу идеята медицинското изследване се извършва от лекар. Припомняме, според Проекта за Наредбата изследването може да се извърши само от лекар, а при липсата на такъв – от друг медицински специалист, писмено упълномощен от ръководителя на лечебното заведение. Според становището на НАРСМП писменото упълномощаване от ръководителя на лечебното заведение не може да вмени на медицинските специалисти да извършват дейности, които не влизат в професионалните им дейности.

НАРСМП скочи и срещу това, че медицинските специалист ще трябва да описват поведението, общото психично и соматично състояние, поведенческите реакции, степента на съзнанието и абстинентните прояви, ако има такива, спрямо лицето, което се изследва за наличието на алкохол или наркотични вещества в кръвта. Тези дейности също не спадали към компетентностите на медицинските специалисти в спешната помощ.

В заключение спешните лекари възразяват и спрямо това медицинските специалисти да трябва да попълват и подписват Протокол за медицинско изследване за употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, защтото Протоколите се подписвали само от лекар. „Този член ни тласка към извършване на документна измама, за която се носи наказателна отговорност. Медицински специалист не може да се подписва като лекар, а лекар няма как без да е извършил преглед и сам да е попълнил протокола да се подпише под него.“

Спешните медици припомнят, че са хора, носещи административна и наказателна отговорност за действията си. Те желаят тези членовете, предвиждащи горепосочените промени, да бъдат променени.

Източник: https://news.bg/

Leave a Reply