ЦЗПЗ: За 2016г. НЗОК е платила 905 млн. лв. за медикаменти

ЦЗПЗ: За 2016г. НЗОК е платила 905млн. лв. за медикаменти

ЦЗПЗ: За 2016г. НЗОК е платила 905млн. лв. за медикаментиРазходите на НЗОК през 2016 година продължават да бъдат предимно за лекарства и активно лечение в болниците, съобщават от Центъра за защита на правата в здравеопазването.

За лекарства и медицински изделия, касата е платила над 905 милиона лева, което е малко над 30% от всички разходи. Процентът на тези разходи е още по-голям, ако към него се добавят разходите за лекарства в болниците, но той и така надхвърля значително средните стойности в ЕС.

През 2016 НЗОК е закупила от болниците за активно лечение услуги за малко над 1,6 млрд. лева, което е почти 50% от всички разходи.

Като процент, този показател е малко под средните в Европа. За извънболнина помощ са платени 466 милиона или 14 %, а за дентална помощ 117 милиона или 3.6 % от всички разходи.

Въпреки високия относителен дял на лекарствата на НЗОК, пациентите доплащат над 55% от стойността им, което е 3 пъти повече в сравнение с ЕС, където средно пациентите доплащат 18% от цената на лекарствата.

Като цяло за медицинска помощ, българите доплащат близо ½ от всички разходи. По този показател сме втори в ЕС след Кипър.

Като абсолютна сума на публичните разходи, Правителството и НЗОК плащат най-малко за здраве от целия Европейски съюз.

Ситуацията със заплащането на дългосрочната медицинска грижа у нас е направо катастрофална. България е последна в целия Европейски съюз с разход 1 лев на на глава от населението. За сравнение Холандия, Швеция и други разходват за дългосрочни медицински грижи над 3000 лева на глава от населението.

Над 40% от всички разходи за здравеопазване във Финландия отиват за дългосрочна медицинска грижа.

Източник: ЦЗПЗ

Начало

Leave a Reply