Самостоятелността, отговорностите и заплащането на сестринския труд трябва да бъдат ясно разписани

Самостоятелността, отговорностите и заплащането на сестринския труд трябва да бъдат ясно разписани

Самостоятелността, отговорностите и заплащането на сестринския труд трябва да бъдат ясно разписаниНа среща с председателя на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) Милка Василева и членове на организацията здравният министър проф. Николай Петров посочи: Самостоятелността, отговорностите и заплащането са липсващите компоненти в регулацията на сестринския труд. Ето защо с екипа ми имаме намерението да разпишем ясни параметри, при които цензът на сестрите да кореспондира с правомощията и правата им.

Истината е, че по отношение на професионалистите по здравни грижи и в частност сестрите, здравеопазването ни има нормативна база, но тя трябва да се спазва, за да избегнем изкривявания на каквито сме свидетели, каза Милка Василева, като уточни, че все пак е необходима известна ревизия.

На срещата участваха също заместник-министър Мирослав Ненков, Дафинка Коцева – Главен секретар на БАПЗГ, Петя Недкова – председател на Националния съвет по качество на БАПЗГ, Мария Балевска – парламентарен секретар на БАПЗГ и Лиляна Николова – председател на Националната контролна комисия на БАПЗГ.

Присъстващите обсъдиха евентуална промяна на нормативната уредба, касаеща обучението на медицинските сестри, функциите и правомощията на сестрите в ясли, училища и детски градини, заплащането на сестринския труд, както и необходимостта от утвърждаване на стандарти по здравни грижи – било като отделен нормативен акт, или като приложения към някои стандарти по медицински специалности.

Най-големият кадрови проблем в системата на здравеопазването е свързан именно с недостига на медицински сестри, което автоматично го прави фокус на усилията ни, заключи министър Петров.

Източник: http://www.mh.government.bg

Leave a Reply