НЗОК прехвърли разчета на парите за „Пирогов“ към РЗОК

НЗОК прехвърли разчета на парите за „Пирогов“ към РЗОК
Източник: архив БГНЕС
НЗОК прехвърли разчета на парите за „Пирогов“ към РЗОК
Източник: архив БГНЕС

Във връзка със съобщение от пресцентъра на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“, разпространено до медиите, НЗОК информира, че надзорният съвет на касата е определил тримесечни общи стойности на всяка районна здравноосигурителна каса (РЗОК) в страната.

Вече разпределеният годишен бюджет, утвърден от Надзорния съвет на НЗОК, се разпределя по лечебни заведения от директорите на РЗОК. Задължение на директорите на районните каси – по закон, е да анализират, следят и контролират разходването на определените стойности, тоест закупуването на дейности.

За осигуряване на нормалното протичане на лечебно-диагностичния процес в лечебните заведения, НЗОК е предвидила възможност за надвишаване до 3% на определените тримесечни стойности за всяко лечебно заведение. С това ще се гарантира запазване на стойността на средствата за дейността за първите четири отчетни месеца (декември 2016 г. – март 2017 г.).

Освен това е предвидена възможността, след мотивирано предложение от директора на съответната РЗОК за корекции на определените тримесечни стойности, Надзорният съвет да може да утвърди предложението.

Столичната здравноосигурителна каса (СЗОК) е изплатила от началото на годината и предстои да заплати на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ следните суми:

Снимка 296967

Източник: НЗОК

Надлимитната дейност за 2016 г. може да бъде обсъждана едва след като се направи анализ на изпълнението на Бюджета на НЗОК за 2017 г.

Източник: https://news.bg/

Leave a Reply