Съдът реши: МЗ и НЗОК дискриминират болните от сколиоза

Съдът реши: МЗ и НЗОК дискриминират болните от сколиоза

Съдът реши: МЗ и НЗОК дискриминират болните от сколиозаСофийският административен съд потвърди решението на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) за наличие на дискриминация от МЗ и НЗОК, спрямо болните от сколиоза в България. Така всички болни от сколиоза и с нужда от оперативна намеса и фиксация с титаниеви импланти, ще могат да имат достъп до тази здравна услуга.

КЗД установява, че с неосигуряването на пълно или частично заплащане на изискуеми медицински изделия във връзка с лечението на нуждаещите се от поставянето им пациенти с установена диагноза „сколиоза“, НЗОК е допуснала нарушение на чл.10 и чл.11 от Закона за защита от дискриминация.

„Съдът счита, че бездействието на НЗОК във връзка с приемането на специални мерки в полза на лица или групи лица в неравностойно положение, каквито нормативната уредба допуска да бъдат приети чрез включването на стойността на имплантите в списъка на медицински изделия, заплащани от НЗОК по горната методика, представлява нарушение на чл.10 и чл.11 от Закона за защита от дискриминация“, потвърждава установеното нарушение и САС.

В решението на САС от 22. 05. 2017 г. пише още:

„Фактически неравностойното положение на сезиралото комисията лице по отношение на здравословното му състояние не е спорно. Не е спорна и принадлежността му към групата на лицата, които страдат от тежки форми на гръбначни изкривявания (сколиоза), нуждаещи се от оперативна форма на лечение, а също така, и че прогресивното развитие на тези заболявания налага адекватна и навременна оперативна намеса, която следва да предотврати животозастрашаващи състояния. Не е спорно и, че при тази установена диагноза оперативното лечение с използване на скъпо струващи медицински изделия (двусегментни спинални импланти и полисегментни импланти) е единствената форма на лечение и начин за овладяване на заболяването.

По делото не се спори и, че към датата на издаване на процесното решение на КЗД НЗОК покрива само стойността на дейностите, посочени в диагностично – лечебния алгоритъм на Клинична пътека № 205, но не заплаща стойността на скъпоструващите медицински изделия, вкл. поставените на жалбоподателя импланти. Към датата на решението, тези медицински изделия не са били включени и в списъка с медицински изделия, които НЗОК заплаща извън стойността на клиничните пътеки по чл.45, ал.3 от Закона за здравното осигуряване, въпреки, че е допустимо включването им, предвид което и неоснователно е твърдението за липса на нормативно установено правомощие, което да дава право на НЗОК да предприеме съответните действия за осигуряване на необходимото лечение.

След като възможността за повлияване на здравето на диагностицираните със заболяване сколиоза е именно чрез извършването на оперативна намеса, включваща и скъпоструващите импланти, като без нея съществува риск от животозастрашаващи състояния, то тази грижа следва да бъде включена в достъпната медицинска помощ.

Според САС липсват аргументи от страна на НЗОК защо именно медицинските изделия за това заболяване не са включени в включени в списъка по чл.45, ал.3 от ЗЗО на медицинските изделия, които се заплащат в условията на болничната медицинска помощ, и защо така определеният финансов недостиг засяга именно тях.

„На практика тази възможност е доказана и с издаденото впоследствие, след постановяване на оспореното решение на КЗД Решение № РД-НС-04-13 от 10.02.2016 г. на Надзорния съвет на НЗОК, с което всъщност се изпълняват препоръките на КЗД и процесните импланти биват заплащани от касата“, пише още в решението.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховен административен съд.

Източник: http://www.zdrave.net

1 COMMENT

  1. Решение 5633 на ВАС от 15.04.2019 г. – Решението е окончателно и не подлежи на обжалване ! Никога повече болните от сколиоза в България, няма да „просят“ средства за това прескъпо лечение или да чакат края си в безизходица !
    Повече информация може да намерите в сайта на ВАС – Дело 8064 от 2017 г.
    Бъдете здрави !
    Н. Ангелов

Leave a Reply