Правата ми като кръводарител

Правата ми като кръводарител

Правата ми като кръводарителЧесто от медиите съм чувал за недостиг на кръв в лечебните заведения при необходимост от кръвопреливане, както и за провеждането на кръводарителски кампании. Но, да си призная дали от страх за здравето ми или от незнание относно процедурата по кръводаряване, никога не съм дарявал кръв. Преди време аз самият се нуждаех от помощ и мои близки дариха кръвта. Така взех решение, когато оздравея и аз да извърша кръводаряване. На какви условия трябва да отговарям, какви права имам и как протича самото кръводаряване – сега ще ви запозная накратко.

На какви условия трябва да отговарям, за да даря кръв? Как протича самото кръводаряване?

За да даря кръв (до 450 мл.), аз трябва да отговарям на определени условия с оглед защитата на моето здраве като кръводарител и това на лицето, на което се прелива кръвта (реципиент). Ето ги и изискванията:

 • на възраст съм между 18 и 65 г. и не съм поставен поставен под запрещение;
 • нямам медицински противопоказания да даря кръв;
 • от последното ми кръводаряване са минали не по-малко от 60 дни;

Преди самото кръводаряване:

 • медицински специалист ми предоставя информация относно процедурата по кръводаряване, а аз подписвам информирано писмено съгласие като кръводарител, че не са ми известни причини, поради които взетата от мен кръв може да причини сериозни усложнения у приемателя, като напр. сифилис, хепатит В, хепатит С и СПИН.
 • попълвам декларация за здравословното ми състояние, основната част от декларацита представлява въпросник, като трябва да отговоря с “да” или “не” на определени въпроси. Чувствам ли се здрав? Давал ли съм досега кръв? Имам ли рискова професия/хоби? Ако съм жена – била ли съм бременна през последната година? Казвано ли ми е преди, че не бива да дарявам кръв? Преливана ли ми е кръв? Имал ли съм напоследък неизяснена температура, отслабване или увеличаване на лимфните възли? Приемам ли някакви лекарства в момента, включително аспирин? Наскоро дали съм имунизиран или дали съм си лекувал зъб? От последното ми даряване или в предшестващите 12 м. дали съм имал хирургична интервенция, правил ли съм си татуировка, боди пирсинг, имал ли съм случайно нараняване, при което кръвта ми е имала досег с външната среда и др.? Боледувал ли съм от жълтеница, малария, туберкулоза, ревматизъм, сърдечно заболяване, високо или ниско кръвно налягане, алергия, астма, гърчове или заболяване на нервната система, хронично заболяване като диабет и др., злокачествено заболяване като рак и др.? Инжектирал ли съм си някога наркотици? Смятам ли, че може да съм се излагал на риск от заразяване със СПИН и други болести, предаващи се по полов път (случаен полов контакт, честа смяна на сексуалните партньори, сексуален контакт с проституиращи или наркомани)? Страдам ли от полово преносимо заболяване? Имал ли съм контакт с хепатит (в семейна среда или професионално)? Дали съм роден или живял в чужбина и ако да – къде? Прочел ли съм предоставената ми информацията относно СПИН и хепатит?;
 • лекар ме преглежда, за да прецени дали състоянието ми позволява да даря кръв.

Важно! Това, че не знам кръвната си група, не е проблем. При кръводаряване задължително се прави експресен тест на кръвната група, като лекарят взема няколко капки кръв от пръста ми.

Къде мога да даря кръв?

Кръв мога да даря в Националния център по трансфузионна хематология (НЦТХ),, центровете за кръводаряване в областните градове (центрове по трансфузионна хематология), в лечебно заведение, което има отделение по трансфузионна хематология, както и с помощта на мобилен екип за кръводаряване при кръводарителска кампания. Информация относно центровете, както и текущите кампании мога да намеря на сайта на НЦТХ.

Като кръводарител  имам право да …

 • получа информация относно самата процедура по кръводаряване. има право да получа информация и във връзка с мерките за безопасност; възможните промени в организма ми или непредвидени реакции (хематом, локална кожна алергия, припадък, гърч и др.), рисковете от инцидент поради дефект на използван консуматив или човешка грешка, която може да застраши живота ми;
 • получа информация относно резултатите от направения ми медицински преглед, както и относно резултатите от извършените лабораторни изследвания на кръвта ми чрез системата за електронна проверка на резултати по номер на изследването на сайта на НЦТХ;. В тази връзка имам право на достъп до поддържания от НЦТХ регистър на донорите и реципиентите по отношение на информация, свързана със здравословното ми състояние. В регистъра се съхранява в продължение на 30 г. определена информация за мен. Наименование на лечебното заведение, в което съм дарил кръв; личните ми данни (име, презиме, фамилия, ЕГН, домашен адрес, телефон); данни от клиничния преглед и лабораторните ми изследвания; причините за унищожаването на кръвта ми; кръвна ми група; данни за самото кръводаряването (идентификационен номер на единицата, количество, усложнения); резултати от направените изследвания на единицата кръв.;;
 • ми се издаде от лечебното заведение карта за кръводаряването, в която са посочени моя уникален идентификационен номер като дарител, кръвната ми група, датата на кръводаряването, взетото количество кръв;
 • остана анонимен (законът забранява разпространяването на личните ми данни);
 • получа от лечебното заведение тонизираща храна (чай, сок, мед, шоколад и др.) на стойност около 8 лв.;
 • ми се възстановят разходите за транспорт до мястото на кръводарявнето в размер до 5 лв., ако предоставя документ за тях (билет от градския транспорт или маршрутка например);
 • получа символичен подарък на стойност до 6 лв. (плюшено сърчице например);

Законът определя, че едно кръводаряване струва 20 лв. като, освен посочените суми, в разпределението участват и разходите на лечебното заведение по промоция на кръводаряването. Медицинските консумативи, необходими за вземане на кръвта като тестовете за диагностика на хепатит С, В, HIV и тестове за определяне на кръвната група, се предоставят безвъзмездно от НЦТХ.

 • ползвам отпуск – за деня на прегледа и кръводаряването, както и 1 ден след него;

Кръводаряването е безвъзмездно.

Кръводаряването е безвъзмездно. Вземането на кръв може да се заплаща в изрично предвидени в закона случаи – най-често при спешен случай и при липса на налични количества от необходимата кръвна група в съответния център по трансфузионна хематология в областта. Ако даря кръв, лечебното заведение ще ми заплати в тази хипотеза – 90 лв. Тук мога да прочета и останалите случаи на възмездно вземане на кръв и размера на неговото остойностяване: за производство на ваксини и серуми – 160 лв.; за научноизследователски и диагностични цели в медицината – 160 лв.;

Промоция на кръводаряването

Лечебните заведения, които извършват вземане на кръв, провеждат кампании за промоция на кръводаряването и организират ежемесечно акции за кръводаряване по предварително изготвен план-график. Те осъществяват сътрудничество с Българския червен кръст (БЧК) и други неправителствени организации като Български алианс за кръводаряване (БАК), както и с медиите.

Източник: https://pravatami.bg/

Leave a Reply