МЗ организира прояви по повод Световния ден без тютюн

Цигарата срещу здравето

Цигарата срещу здраветоНа 31 май се отбелязва Световния ден без тютюн. Той се провежда в страни по целия свят, за да се акцентира на опасностите за здравето, свързани с употребата на тютюневи изделия и за насърчаване на ефективни политики за намаляване на въздействието от употребата на тютюн.
Световният ден без тютюн се отбелязва от 1988 г., като мотото тази година е „Тютюнът – заплаха за развитието”.
Министерство на здравеопазването счита, че усилията на институциите следва да се насочат към реализиране на ефективни превантивни и контролни дейности в следните аспекти:  „Тютюнопушенето – заплаха за здравето и развитието“ и „Устойчив контрол и превенция на тютюнопушенето“.
В цялата страната през месец май регионалните здравни инспекции организират инициативи за популяризиране на Световния ден без тютюн, сред които:
1. Прояви, насочени към активните пушачи за популяризиране услугите на Кабинетите за консултиране и отказване от тютюнопушенето (ККОТ): консултиране за повишаване на мотивацията за спиране и отказ от тютюнопушене; спирометрично измерване на активните и пасивни пушачи чрез издишан въздух за остатъчни количества въглероден оксид в белия дроб и изчисляване на процента карбоксихемоглобин в кръвта; определяне на степен на никотинова зависимост с тест на Фагерстрьом и използване на iCoach безплатен онлайн инструмент за отказване от цигарите.
2. Превантивни дейности за ограничаване на тютюнопушенето – фотоконкурси, изложби на колажи, апликации и картини, прожекции на филми, спортни турнири за ученици, демонстрации за вредите от тютюнопушенето с помощта на обучителен макет, разпространение на информационни материали и др.
Подробна информация за организираните събития е публикувана на интернет страницата на всяка регионална здравна инспекция. Връзка към интернет страниците на инспекциите, може да намерите на линк:
http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=516&categoryid=836

МЗ напомня, че целогодишно на пушачите е предоставена възможност  за безплатно консултиране, как да откажат тютюнопушенето. Това може да стане в някой от 28-те кабинета за консултиранe и отказване от тютюнопушенето (ККОТ) в 28-те РЗИ. Информация може да бъде получена и на Националната телефонна линия за отказ от тютюнопушенето 0700 10 323.
Световната здравна организация приканва държавите да ускорят контрола върху тютюна и да поставят действията по контрола над него като основен приоритет в националните и регионалните си планове и стратегии, за да бъде предпазено  общественото здраве от вредите, свързани с употребата на тютюн.
Повече информация за Световния ден без тютюн е достъпна на интернет страницата на СЗО: http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2016/event/en/

Източник: https://www.mh.government.bg/

Leave a Reply