НЗОК: Не сме отказвали да плащаме протезите

НЗОК няма да плаща изцяло протезите на хората над 65г.
НЗОК няма да плаща изцяло протезите на хората над 65г.Управителят на НЗОК д-р Глинка Комитов не е заявявал, че няма да се финансира поставянето на зъбни импланти за пенсионери. Това заявят в позиция от обществения фонд. Как от касата отговарят на обвиненията на Зъболекарския съюз? Clinica.bg публикува коментарите им едно към едно.

Във връзка с разпространените неверни обвинения от председателя на Българския зъболекарски съюз (БЗС) – д-р Борислав Миланов, и други подобни твърдения в медиите, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заявява, че нито управителят й – д-р Глинка Комитов, нито някое друго лице от институцията е твърдяло, че касата ще откаже заплащането на лекарите по дентална медицина по подготовката на зъбни протези за възрастни пациенти. След излизането на промяната в Наредба №2 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК от 9 май 2017 г., с която тази дейност бе регламентирана, със заповед на управителя на НЗОК е сформирана работна група по подготовката на анекс към Националния рамков договор за дентални дейности, която да регламентира реда, условията и цените за извършване на тази дейност. За да стане факт влизането му в действие, следва да се извършат следните действия:
1. Да се вземе решение от Надзорния съвет на НЗОК за финансиране на тази дейност, размерът на необходимите средства и източникът на същите.
2. Да се проведат преговори между НС на НЗОК и УС на БЗС за подписване на анекс към Националния рамков договор за дентални дейности.
3. Проектът за анекс да се публикува за обществено обсъждане.
4. Да се подпише анексът от двете страни.
5. Да се преподпише договорът от министъра на здравеопазването.
6. Да се публикува анексът на НРД в Държавен вестник.
Освен това, изискване на БЗС е проектът за анекс на НРД да бъде одобрен от конгреса на съюза, който се очаква да бъде свикан през първата половина на юни. В досегашни срещи, изрично, председателят на БЗС д-р Миланов заяви, че подписването на НРД не може да стане преди това, което в някаква степен забави процедурата.
На заседанието на Парламентарната комисия по здравеопазване д-р Комитов не е заявявал, че няма да се финансира тази дейност, а че в момента в бюджета на НЗОК в параграфа за дентална дейност няма такива средства. Управителят на НЗОК не може да извършва допълнителни плащания към когото и да било на стойност над 100 000 лева, без това да е гласувано с решение на Надзорния съвет. Въпросът за финансиране на тази допълнителна дейност ще бъде поставен на заседание на същия, за да реши с колко средства може да финансира тази дейност и от къде да се осигурят те – от оперативния резерв на НЗОК или от друг източник. Към момента на заседанието на Комисията и до днес решение за такива средства няма. Затова д-р Комитов отговори по този начин. Няма и как да има, тъй като промяната в Наредбата за основния пакет е от 9 май 2017 г., а оттогава няма провеждано заседание на Надзорния съвет. Нито една стотинка от резерва в размер на 341 млн. лв. досега не е освобождавана и прехвърляна за каквато и да било дейност, още повече че преди 1 април 2017 г., Надзорният съвет няма такива права. Така че такива средства няма как законно да са прехвърляни и разпределяни за никакви дейности, правени са само предварителни разчети.
Не отговаря на истината и обвинението на д-р Миланов в лъжа на д-р Комитов, че отложените плащания по това перо от 2016 г. са разплатени с бюджета за тази година. В тази връзка той се е позовал на решение на Надзорния съвет на касата, в което изрично се посочва, че отложените от 2016 г. 14 млн. лв. няма да бъдат взети от предвидените за тази година 147 млн. за дентална дейност. Д-р Комитов каза, че те са платени през м. януари 2017 г. и естествено, че са платени от бюджета за 2017 г. и се водят като разходи за дентална помощ, защото няма как да се водят като разходи за нещо друго. Друг е въпросът, че те могат да бъдат компенсирани с прехвърляне на средства от резерва към денталната помощ или от допълнително събрани здравноосигурителни вноски, какъвто е смисълът на цитираното решение на Надзорния съвет от края на миналата година.
За цитираните „опашати лъжи“ на д-р Комитов на срещата между членове на УС на БЗС и оперативното ръководство на НЗОК на 28 март 2017 г., коментарът е излишен. Целта на срещата бе да се проведе предварителен разговор по техническите проблеми при регламентирането на новата дейност. Вместо това, тя се превърна в продължителен монолог на д-р Миланов с нападки към МЗ, НЗОК и други институции, с абсолютно непонятна за присъстващите цел, вероятно във връзка с предстоящия отчетно-изборен конгрес на БЗС.
Тиражирането на такива безотговорни твърдения и обвинения е най-лесният начин да се затрудни работата по договарянето на денталното протезиране, но и да се прави личен пиар. Надяваме се, че то няма да се отрази на традиционно добрите и конструктивни отношения между НЗОК и членовете на Управителния съвет на БЗС.

Източник: https://clinica.bg/

Leave a Reply