Тричленка на ВАС отмени здравната карта

Тричленка на ВАС отмени здравната карта
Ако решението се потвърди окончателно, болниците ще могат да съдят държавата за понесени вреди
Тричленка на ВАС отмени здравната карта
Ако решението се потвърди окончателно, болниците ще могат да съдят държавата за понесени вреди

Тричленка на Върховния административен съд (ВАС) отмени Националната здравна карта (НЗК). Решението е от 12 май тази година. Това е поредният нормативен акт на ексминистър Петър Москов, който пада в съда.

Делото беше заведено през миналата година срещу Министерски съвет, като органът, който я легализира от Центъра за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ) и Националното сдружение на частните болници. В мотивите си двете страни бяха посочили, че НЗК е нищожна, защото е административен акт, а не е обнародвана в „Държавен вестник“.

Освен това, че притиворечи на Закона за лечебните заведения, тъй като утвърдените с решението областни здравни карти са различни от предложенията, които са направили съответните областни комисии. Според закона обаче, националната карта трябваше да се съобрази с тях. Според жалбоподателите по този начин Министерски съвет е излязъл извън законовата делегация. Затова оспорващите молят съда да обяви НЗК за нищожна и да я отмени.

Тричленният състав на ВАС смята, че доводите им са основателни и картата е административен акт, който е трябвало да се обнародва в „Държавен вестник“.
Най-вероятно решението ще се обжалва на по-горна инстанция. Ако и там се потвърди, че здравната карта е нищожна, лечебните заведения или лекарите, които не са сключили договор с касата заради ограниченията в нея, ще могат да заведат дела за претърпени вреди, обясни за clinica.bg водещият адвокат по делото – Христина Николова от ЦЗПЗ.

Източник: https://clinica.bg/

Leave a Reply