Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |сряда, юли 6, 2022
Вие сте тук: Home » Инициативи и мероприятия » Хората с увреждания на протест
  • Последвайте ни:!

Хората с увреждания на протест 

Хората с увреждания на протест

В сряда стотици болни ще поискат защита на правата си или на България да й бъде отнета възможността за председателство на ЕС

Стотици хора от цялата страна излизат на национален протест пред Народното събрание в сряда. На него за пети пореден път те ще настояват властта да защити правата им и да им осигури достоен живот. Ако това не се случи, протестиращите ще поискат на България да й бъде отнета възможността за председателство на Европейския съвет.

„През последната година бяха направени промени, които леко подобриха нещата, но само и единствено за децата с най-тежки увреждания. Големият проблем обаче остава пълната и тотална липса на промени за хората с увреждания над 18 години и техните семейства“, обясняват инициаторите на протеста във фейсбук.

Липсата на нормални пенсии и възможности за интеграция на възрастните хора с увреждания е основният повод за петия протест. „Ние няма да спрем, докато всеки човек с увреждане не получи дойстойното си съществуване, както е във всяка европейска страна“, допълват организаторите. Сред основните им настоявания от властта са финансова помощ в рамките на две минимални работни заплати на месец, възможност за пожизнена експертиза от ТЕЛК, социална интеграция и въвеждане на електронна здравна карта. Исканията им са адресирани до премиера Бойко Борисов, социалния министър Бисер Петков и здравния министър ген. Николай Петров.
ДО МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Р. БЪЛГАРИЯ
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

ДО МИНИСТЪРА НА МТСП
Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ

ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Г-Н НИКОЛАЙ ПЕТРОВ
Относно: Гарантиране на Лична помощ за лица/деца с увреждания.
Уважаеми господа,
Ние Родителите на лица/деца с увреждания , близки и приятели, провокирани от липсата на воля за промяна в политиките насочени към хората с увреждания, ще заявим за пореден път, че настояваме за право на живот и след 18 години.
С Бюджет 2017 г. беше прието диференциране на социалните плащания, според процент увреждане на децата, но пълнолетните лица отново бяха забравени от властта.

България е единствената страна в Европейския съюз, в която хората с увреждания и родителите на деца с увреждания всяка година кандидатстват за личен асистент и се молят да бъдат одобрени. В Европа човекът с увреждане разполага с бюджет за лична помощ и има свобода и избор да го управлява.
Поради липса на официална статистика за броя на децата/лицата с двигателни, умствени или други увреждания у нас, липсва и адекватна социална политика, която да задоволи потребностите им. В тази връзка, ние настояваме спешно да се изготви подробен и изчерпателен електронен регистър на децата/лица с увреждания, по заболявания. За същия да бъде осигурена възможност за достъп през интернет при спазване на Закона за защита на личните данни.
Уважаеми господа,
От 2006 г. България е страна по Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания. Чл.19 от същата гласи:

Независим живот и включване в общността. Държавите –страни по настоящата конвенция, признават правата на всички хора с увреждания да живеят в общността с възможности за избор, каквито имат всички останали хора и предприемат ефективни и подходящи мерки, така че хората с увреждания да бъдат подпомогнати за пълноценно упражняване на това тяхно право и за пълното им включване и участие в общността, включително чрез осигуряване на достъп за хората с увреждания до набор от услуги в дома, в социални заведения и услуги за подкрепа в общността, в това число и достъп до лична помощ, каквато е необходима за подкрепа на ежедневието и участие в живота на общността, за да се избегне тяхната изолация и сегрегация;
Изискваме:
1.Хората с увреждания и родителите на деца с увреждания да получават финансиране за Лична помощ от републиканския бюджет, в размер не по-малък от две минимални работни заплати.

2.Право на лична помощ да имат лица и деца със затруднения в ежедневното си обслужване, обучение и включване в обществения живот, причинени от наличието на увреждане преди пенсионна възраст.

3. Достъпът до лична помощ да се основава само и единствено на индивидуалните потребности на детето/лицето с увреждане.

4.Средствата за Лична помощ да се отпускат след анализ на потребностите и определяне на нужда от придружител от отговорните институции/ТЕЛК,НЕЛК, лекуващ лекар.

5. Лицата и родителите на деца с увреждания да управляват сами личната си помощ.
Ние родителите на лица/деца с увреждания,

Настояваме за:

6. Ускоряване на въвеждането на електронна здравна карта, която ще дава най-ясна представа за здравословното състояние на пациента.

7.Преразглеждане на Наредбата за медицинска експертиза на работоспособността, включително сроковете на инвалидизиране като се даде възможност за определяне на пожизнен срок за заболявания и състояния при които не се очаква подобрение, изключване от наредбата на състояния които реално не водят до инвалидизиране и завишаване на процентите при сериозни заболявания и тежки увреждания.

Недопустимо е хората с увреждания, всяка година да се молят за правото си на достоен живот, разчитайки на програми и проекти писани от чиновници, незапознати с нуждите и потребностите им. Липсата на регистър и статистика за броя на лицата с увреждания прави неефективни и безполезни всички действащи политики.
Уважаеми господа,
Поради липсата на ефективна политика, в България вече умират не само хора с увреждания, но и цели семейства на хора с увреждания ! И ако българските политици и институции не носят отговорност за този геницид, надяваме се европейските институции да забележат този трагичен факт.
Знаем, че от нас, българските граждани, зависи решаването на българските ни проблеми.
Ще предоставим на вниманието на посланиците на държавите-членки на ЕС в България, чрез представителството на Европейската комисия в България със сега действащите политики на геноцид.
Ще настояваме,
на България да й бъде отнета възможността за председателство на Европейския съвет, тъй като българските държавни институции доказано не са в състояние да решават българските национални проблеми и е недопустимо да се очаква да допринесат за решаването на проблемите на Европейския съюз.
Конфедерация за защита правата на децата – гр. София и смейства на деца/лица с увреждания от цяла България.
Подкрепящи организации:

Сдружението на лекарите от ТЕЛК – София
Сдружение „Свети Мина“ – гр. Добрич
НА“ Усмихни се с мен“ – гр.София
Сдружение “ Равен старт-2008″ – гр.Габрово
Фондация „Движение на българските майки“ – гр.София
Конфедерация за защита правата на децата – гр. София
Сдружение „Погледни ме“ – гр. София
Фондация „Нашите недоносени деца“ – гр.София
Граждански форум „Чуйте нашия глас “ – гр.Варна
Сдружение „ Равен старт 2009″ – гр. Бургас
Фондация “ Равен шанс 2001″ – гр. Варна
Сдружение „Спина бифида и хидроцефалия-България“
Сдружение „Дари усмивка“ – гр. Варна
Сдружение „Да прегърнем дете“
Фондация „Дечица“
Сдружение „Паралелен Свят“ – гр. Пловдив
Сдружение „Живот в спектъра“
Сдружение „Защита на правата на хората с аутизъм в България“
Фондация „Карин дом“ – гр. Варна
Сдружение на родителите на деца със Синдром на Даун

Източник: https://clinica.bg/

Добавете коментар