Излезе годишният доклад на Европейската агенция по лекарствата

Излезе годишният доклад на Европейската агенция по лекарствата

Излезе годишният доклад на Европейската агенция по лекарстватаЕвропейската агенция по лекарствата публикува доклада си за 2016 г. В него институцията акцентира върху ключовите постижения в областта на лекарствата, научноизследователската и развойна дейност за новаторски терапии и мониторинга за безопасността на медикаментите.

През 2016 г. ведомството е препоръчало разрешения за употреба на 81 лекарствени продукти за хуманна употреба, включително и 27 нови активни вещества.

Много от тези иновативни вещества се основават на напредъка, постигнат в биомедицинската наука, и имат потенциала осезаемо да подобрят живота на пациентите.

За целите на ветеринарната медицина за одобрение са препоръчани 11 лекарства, сред които 6 нови активни вещества. Близо 1/3 от тях предотвратяват вирусни или бактериални инфекции при животните. Приблизително половината от кандидатите, които имат положително становище за тяхното лекарство, получили научни съвети от EMA по време на разработване на продукта.

Научните съвети са ключовият инструмент на агенцията за насърчаване събирането на висококачествени данни за ползите и рисковете от медикаментите. В резултат от мониторинга на безопасността на всички лекарства, предлагани на пазара в Европейския съюз, информацията за над 300 лекарствени продукти за хуманна употреба е актуализирана въз основа на нови данни.

Ревизираната информация позволява на пациентите и на здравните специалисти да вземат по-добри решения въз основа на последните доказателства, когато използват или предписват лекарството.

Годишният доклад на Европейската агенция по лекарствата също така изтъква някои от основните проекти, инициативи и постижения през 2016 г. Сред тях са стартирането на PRIME (PRIority MEdicines) – инициатива за подпомагане на разработването на лекарства, които се отнасят до медицинските нужди и политиката за публикуване на клинични данни.

Новаторската инициатива, която превърна ЕМА в един от най-прозрачните регулатори на лекарствата в световен мащаб, твърдят оттам, цитирани от БГНЕС.

Другите материали, представени в доклада, включват приноса за справяне с предизвикателствата, свързани с общественото здраве, включително антибиотичната резистентност и вируса на Зика.

Документът съдържа и три интервюта със заинтересовани страни и представители на ЕМА по теми от най-голям интерес в областта на лекарствата и здравеопазването през 2016 г.: ползите и вредите от ваксините, създаването на още по-гъвкава лекарствена политика и ограничаване на антибиотичното потребление.

Последната част от доклада предоставя голямо количество данни и цифри, които илюстрират работата на ЕМА и нейното въздействие в здравеопазването на ЕС.

Източник: http://medicalnews.bg

Leave a Reply