5 май – Световен ден за хигиена на ръцете

5 май - Световен ден за хигиена на ръцете

5 май - Световен ден за хигиена на ръцетеСветовният ден за Хигиена на ръцете се отбелязва ежегодно от всички, работещи в системата на здравеопазването в глобален мащаб на 5 Май. Логото на кампанията през 2017-та година е: „Борбата с антибиотичната резистентност…е във Вашите ръце“ /“Fight antibiotic resistance … it’s in your hands“. Подбраните думи илюстрират много точно значимата взаимовръзка между добрите практики за превенция и контрол на инфекциите, хигиената на ръцете, предотвратяване възникването и разпространението на антибиотична резистентност. Добрите практики за превенция и контрол на инфекциите, съвместно с промените в мирогледа на медицинските специалисти, целят намаляване разпространението на инфекциите и спасяване живота на милиони пациенти по света. Антибиотичната резистентност ще остане голяма заплаха, ако не настъпят основни промени в отношението към съвременния проблем.

С кампанията през 2017г., Световната Здравна организация (World Health Organization, WHO), призовава всички страни и здравни заведения към създаване на програми за превенция и контрол на инфекциите, базирани на наръчниците на СЗО. Ключов елемент е адекватната хигиена на ръцете, която играе критична роля в борбата с антибиотичната резистентност.

Според Д-р Махмуд Фикри, Регионален Директор на СЗО за Източното Средиземноморие: „Инфекциите, свързани с медицинското обслужване са едни от най-честите неблагоприятни събития в хода на медицинските грижи и основен обществен здравен проблем, който повлиява милиони хора по света“.

От публикувани данни на СЗО, един от всеки десет пациента придобива инфекция докато получава медицинска грижа. Прави впечатление, че повече от 32% от пациентите с хирургична интервенция придобиват след оперативна инфекция, от които 52% демонстрират антибиотична резистентност.

СЗО призовава политиците да съдействат за предотвратяване разпространението на антибиотичната резистентност чрез един основен приоритет, а именно създаване на национални политики за превенция на инфекциите и хигиена на ръцете.

За ефективна хигиена на ръцете, е необходимо спазване на петте основни стъпки като „WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care“ препоръчва измиване:

  • преди докосване на пациента,
  • преди почистване/ асептични процедури,
  • след досег с телесни течности/ при съществуващ риск,
  • след докосване на пациента и
  • след докосване на заобикалящата пациента болнична среда.

 

Hygiene

Много често хигиената на ръцете се явява ключов фактор в спасяването на живота на пациента („My five moments for hand hygiene: a user-centred design approach to understand, train, monitor and report hand hygiene“, Sax H, et al. J. Hosp. Infect. 2007; 67(1): 9–21.

Отговорността към Хигиената на ръцете е отговорност към здравето и живота на пациента.

Източник: http://www.ncipd.org

Leave a Reply