ТЕЛК в приоритетите на социалния министър

ТЕЛК в приоритетите на социалния министър
Разрешаването на проблема с инвалидните пенсии ще доведе до по-голяма справедливост, смята Бисер Петков
ТЕЛК в приоритетите на социалния министър
Разрешаването на проблема с инвалидните пенсии ще доведе до по-голяма справедливост, смята Бисер Петков

Подготовката на законови промени в системата на експертизата на работоспособността ще е сред приоритетите на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков.

„Надявам се, че с общи усилия и със съдействието на други министерства и заинтересовани организации, ще можем бързо да подготвим съответната нормативна рамка, която да постави основата за реформата в тази сфера“, каза министър Петков при приемането на поста от служебния министър Гълъб Донев. Според него разрешаването на проблема с инвалидните пенсии ще доведе до по-справедливо разпределение на немалкия публичен ресурс, който се изразходва в тази област.

Бисер Петков заяви, че параметричната пенсионна реформа от 2015 г. дава стабилност и предвидимост за дълъг период от време и затова трябва да бъде следвана. Преизчислението на старите пенсии с актуален осигурителен доход не е разписано като времеви график в приоритетите за управление на правителството, коментира министърът. За подобно преизчисление трябва да се осигури необходимият ресурс.

Министърът подчерта, че ще продължи диалогът със синдикатите и работодателите относно изработването на механизъм за минималната работна заплата. „Ще разчитам много на ползотворния социален диалог, на диалога с неправителствените организации и на други заинтересовани страни, които МТСП винаги е водило“, заяви министърът.

Източник: https://clinica.bg/

Leave a Reply