Метаболитна брахитерапия вече и в Пловдив

Метаболитна брахитерапия вече и в Пловдив
Метаболитна брахитерапия вече и в ПловдивМетаболитна брахитерапия вече се прави в пловдивската „Св. Георги“. В университетската болница под тепетата се откриват три нови помещения, т. нар. „активни легла“, в които ще се провежда лъчелечение с радиофармацевтици на доброкачествени и злокачествени заболявания на щитовидната жлеза. Терапията ще се прилага и при множествени костни метастази, обясни началникът на клиниката д-р Мария Влайкова.

Новите „активни легла“ ще изолират настанените в тях от останалите пациенти. По време на всеки от сеансите медицински екип ще извършва видеонаблюдение и проследяване в реално време. Изолирането е необходимо, защото пациентите приемат радиоактивни препарати – радиофармацевтици. Последните представляват комбинация от радиоизотоп и помощно химично съединение, които заедно постъпват в човешкото тяло и се натрупват избирателно по пътя на естествения метаболизъм, обясняват специалистите.

В Клиниката по лъчелечение на „Св. Георги“

вече работи и кибернож

– роботизирана стереотактична радиохуриргия, 2 мултимодални линейни ускорителя, 3D и 4D компютър томографи. Първите няколко пациенти вече преминаха успешно лечение с киберножа, доволни са лекарите.

Повече от 10 години клиниката има опит в работата с най-модерната и към момента апаратура за лъчелечение – линейните ускорители. Нейните предимства са не само във високия технологичен клас, но и в големия, трупан ежедневно, опит на лекарите. В клиниката работят 4-ма лекари с над 30-годишен стаж и 2-ма специализанти, както и  3-ма физици с над 10-годишен опит в работата с линейни ускорители. Част от тях са преподаватели в Медицински университет – Пловдив.

Двата високотехнологични апарата за лъчелечение са напълно взаимнозаменяеми, така че във всеки един момент, при евентуална  неизправност на единия, другият може да поеме всички пациенти, уточняват от болницата. При ежедневно натоварване на двата линейни ускорителя

преминават по 100 пациенти дневно

От „Св. Георги” напомнят още, че Клиниката по лъчелечение предлага изключително кратък срок за планиране на лъчетерапия с линейни ускорители – в рамките на 1 до 3 работни дни.

Специалистите провеждат още и съвременно комбинирано съчетаване на лъчелечение с химиотерапия или таргетна терапия. Този метод дава възможност за по-ефективна терапия при злокачествени и доброкачествени образувания в областта на глава и шия, карцином на шийката на матката и на ректума. Клиниката е и единственият лъчетерапевтичен център в Южна България, в който се облъчват и деца, напомнят ръководителят й д-р Влайкова.

Източник: https://clinica.bg/

Leave a Reply