И касата иска по-високи бюджети за болниците

И касата иска по-високи бюджети за болниците
И касата иска по-високи бюджети за болницитеОрязването на парите за болниците притесни болнични мениджъри и Лекарския съюз. Шефове на клиники заплашиха, че листите с чакащи ще набъбнат, а от БЛС поискаха актуализация на бюджета на НЗОК. Има ли място за тревога? Болниците имат възможност спокойно да осъществяват дейността си, отговориха днес от Здравната каса. Clinica.bg публикува едно към едно позицията на фонда.

Лечебни заведения за болнична помощ в страната изразяват безпокойство, че бюджетът им за тримесечието за дейност април-май-юни е намален. Управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) беше предложил на сегашния Надзорен съвет да вземе решение в индивидуалните договори с лечебните заведения за болнична помощ за първото тримесечие (април-юни) от действието на НРД за медицинските дейности 2017 г. да бъдат вписани стойностите на заявената, проверена и безспорно доказана от контролните екипи на РЗОК дейност. Предложението не бе прието.
Предложението бе направено, за да се постигнат следните цели:
• Екипите в болниците биха се съсредоточили в чисто медицинската целесъобразност и в интерес единствено на диагностиката и лечението на пациентите, които имат индикации за това, а не да се търси (по всякакъв начин) увеличение на обема дейност (оборота), за да се получи по-голямо финансиране на лечебното заведение от НЗОК и да се достигнат по-високи стойности при следващите периоди.
• Достигнатите по различни –

включилително и по „съмнителни“ начини

стойности не биха се взели предвид на исторически принцип, а въз основа на по-реалистично извършени дейности в лечебното заведение.
• Съответната болница няма да се стреми да достигне вписаните предварително стойности (лимит) в индивидуалния договор дори и да няма достатъчно пациенти за това и да търси други начини за достигането им.
• Лечебните заведения за болнична помощ, ако беше прието направеното предложение, не биха се вглеждали в стойностите на другите болници.
• Огромното напрежение, което всяка година се създава в периода на подписването на договорите на лечебните заведения с НЗОК, както се случва и в момента, щеше да намалее драстично, дори да изчезне.
• Медицинската статистическа „картина“ на заболяванията, както и разпределението на средствата между болниците, би била много по-реалистична и нямаше да се основава на исторически принцип.
• Не на последно място,

всякакви възможности за корупционни практики ще се елиминират

защото няма да има предпоставки някой, който разпределя, т.е. утвърждава разпределението на средствата (което досега се извършваше от НС на НЗОК), да обещава определен размер стойност, например срещу някаква сума.
НЗОК държи да отбележи, че средномесечният разход за дейностите в болничната медицинска помощ през 2016 г. беше в размер на около 134 млн. лв. За месеците декември 2016 г., януари, февруари и март 2017 г., до влизане в сила на НРД за медицинските дейности 2017 г., Надзорният съвет определи с решение средномесечна стойност в размер на близо 137 млн.лв.
Настоящият Надзорен съвет на НЗОК, освен че отложи взетото решение за заплащане на надлимитната дейност, промени средномесечната стойност,

като я намали от 137 млн.лв. на 133 млн. лв.

считано от 1 април 2017 г., поради ограничението в предвидената годишна сума за 2017 г. за болнична медицинска помощ от 1 613 555 хил.лв. НЗОК е длъжна да изпълни това решение.
Надзорният съвет на НЗОК е определил тримесечни общи стойности на всяка районна здравноосигурителна каса (РЗОК) в страната.
Това означава, че за лечебните заведения за болнична помощ са определени не тримесечни индикативни бюджети, а тримесечни общи стойности, разпределени по месеци, с възможност за гъвкавост между месеците в тримесечието, както и възможности за надвишаване до 3% на определените тримесечни стойности.
Освен това, е предвидена възможността, след мотивирано предложение от директора на съответната РЗОК за корекции на определените тримесечни стойности, Надзорният съвет да може да утвърди предложението.
Болниците вероятно не отчитат обстоятелството, че определените им стойности в РЗОК

не включват средствата за дейностите, заплащани от ЦУ на НЗОК

– за лечение на онкологично болните, диагностика с петскенер, хемодиализа, радиохирургия и роботизирана хирургия, раждания и грижи за новороденото, интензивно лечение и дейности по рехабилитация на детска церебрална парализа. Ако тези дейности са реално извършени от лечебните заведения, те ще бъдат изплатени от НЗОК.
За осигуряване на нормалното протичане на лечебно-диагностичния процес в лечебните заведения, НЗОК е предвидила възможност за надвишаване до 3% на определените тримесечни стойности за всяко лечебно заведение. С това ще се гарантира запазване на стойността на средствата за дейността за първите четири отчетни месеца (декември 2016 г. – март 2017 г.).
Предвижда се средствата да бъдат осигурени чрез вътрешни компенсирания по бюджета на НЗОК и евентуалното преизпълнение на приходите на институцията.

Източник: https://clinica.bg/

Leave a Reply