Европейски ден за правата на пациента

Искам да даря орган! Как да го направя?
Искам да даря орган! Как да го направя?

Днес, 18 април е Европейският ден за правата на пациента. Той се чества за поредна година в страните-членки на ЕС и цели популяризиране на 14-те основни права на пациента и приоритетите в европейската политика в сферата на здравеопазването.

Инициативите днес са свързани с насърчаване на институциите в съответните държави да предприемат необходимите политически действия за дефиниране на правата на пациента и тяхното спазване.

През 2007 г. Active Citizenship Network заедно с граждански организации на пациенти от всички страни на ЕС започна популяризиране на ежегодното честване на Европейския ден на правата на пациента – 18 април като повод за информиране, обсъждане и предприемане на действия за подобряване на правата на пациентите в Европа.

Поставянето на гражданите в центъра на здравната политика на ЕС започва с гарантиране на спазването на правата на пациентите. Това е възможно единствено чрез сътрудничество и ангажираност на всички заинтересовани лица във всички страни от ЕС.

Източник: http://medicalnews.bg

Leave a Reply