„Александровска“ бе домакин на научния форум „Поведенчески нарушения при невродегенеративни заболявания – State of Art“

„Александровска“ бе домакин на научния форум „Поведенчески нарушения при невродегенеративни заболявания - State of Art“

„Александровска“ бе домакин на научния форум „Поведенчески нарушения при невродегенеративни заболявания - State of Art“На 8 април УМБАЛ „Александровска“ бе домакин на международен научен форум „ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ ПРИ НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – STATE OF ART“ с участието на учени от Франция, Германия и Сърбия.

Симпозиумът се проведе под егидата на БАН, по инициатива на Българското дружество по деменции, чийто председател е чл-. кор. проф. дмн Лъчезар Трайков – ръководител Катедра по неврология към Медицински университет-София и завеждащ Отделението по диагностика и лечение на дегенеративни и съдови деменции в УМБАЛ „Александровска“, съобщават на сайта на болницата.

Във фокуса му бяха нарушенията в поведението (депресия, апатия, раздразнителност, агресия, импулсивност и др.) при невродегенеративни заболявания, протичащи с деменция (болест на Паркинсон (ПБ), болест на Алцхаймер (БА), фронто-темпорална деменция (ФТД), известна като болест на Пик и други. Особено внимание бе обърнато на случаите с ранно настъпваща деменция, които често протичат нетипично, както и на пациентите, които имат данни за наследственост.

Съвременният подход към диагнозата на ранни и атипични деменции е подробното клинично и невроизобразяващо изследване, в съчетание с генетично и патологично изследване на мозъка. През последните години все повече се откриват различни причинители и генетични дефекти при ранни и наследствени деменции.

В резултат на проведени подробни изследвания, екипът на проф. Трайков открива нова патологична картина в българска фамилия, която оформя нова нозология в спектъра на разпространение на т.нар. „лоши белтъци“ в мозъка (таупротеин и бета-амилоид) и пълното генетично изследване разкрива нов механизъм на дефект в тау-гена.

Проф. Трайков обясни, че при тази нова нозология се удвоява дозата на тау-гена, което води до нетипична картина, наподобяваща болестта на Алцхаймер. Новото разкритие е в резултат на колаборация с екип от френски учени. Специалистът уточни, че клиничната картина на това заболяване прилича на болестта на Алцхаймер, но всъщност става дума за специфичен генетичен дефект, който причинява заболяване, различно от болестта на Алцхаймер.

Много важно е при случаи на бърза промяна в паметта и поведението пациентът и близките му да потърсят веднага консултация с невролог-дементолог в специализирани клиники, за да се организират всички необходими изследвания за диференциалната диагноза. Въпросите, които възникват в процеса на диагнозата – за хода на заболяването, прогнозата, възможните подходи за лечение, рисковете за евентуална наследственост и други етични проблеми – са от изключително важно значение за пациента и семейството му.

Тази нова форма на деменция подчертава необходимостта от още по-точно ранно разграничаване на две от основните дегенеративни заболявания – БА и ФТД, поради очертаващата се разлика в терапевтичния подход в светлината на новите терапевтични стратегии за пълно спиране на болестототворните механизми в мозъка. Специалистите са насочени към ранна и прецизна диагноза с цел прицелна терапия със съвременните средства на генно верифицирана терапия, насочено към специфично въздействие за всяка отделна форма на токсични белтъци.

През 2016г. екипът на проф. Трайков спечели един от най-големите проекти „Ранни маркери за диагностика на дегенеративни болести“, финансирани от Министерството на образованието. С гостуващите специалисти на форума екипът му има реална колаборация по други три проекта в насока дегенеративни заболявания.

Този факт доказва важната роля и място на България в областта на дементологията в Европа и е стъпка в съгласуването на усилията на европейските държави за борба с последствията от деменциите и обмен на добрите практики в областта, категоричен е специалистът.

„Добрата новина е, че успехите ни мотивират да продължим посоката и да държим нивото с убеждението, че нашите експерти се отличават с висок потенциал, имаме дял в постиженията и достойно присъствие в международните форуми в областта на невронауките“, подчерта проф. Трайков.

Източник: http://medicalnews.bg

Leave a Reply