Министърът на здравеопазването Илко Семерджиев подписа два формуляра S2 за спешни трансплантации на български граждани в чужбина

Обръщение на министъра на здравеопазването д-р Илко Семерджиев към лекарите и медицинските специалисти на България по повод Световния ден на здравето - 7 април

Министърът на здравеопазването Илко Семерджиев подписа два формуляра S2 за спешни трансплантации на български граждани в чужбинаМинистърът на здравеопазването Илко Семерджиев подписа два формуляра S2 на български граждани по искания, постъпили в Комисията за лечение в чужбина към министерството.

Държавата ще поеме разходите за лечение в чужбина на 25-годишен мъж с диагноза „синкоп муковисцидоза ХОББ, ХДН, бронхоектатична болест“. Мъжът е кандидатствал за белодробна трансплантация в чужбина. Становищата на профилната комисия по трансплантология, националния консултант по пневмология и фтизиатрия, и националния консултант по гръдна хирургия са, че операцията трябва да се извърши в чуждестранна клиника с оглед стадия на болестта и функционалното му състояние. По преценка на Комисията за лечение в чужбина  подходящ за трансплантацията е Медицинският университет във Виена, Австрия.

Вторият формуляр S2 е за лечението във Виена на 44-годишен мъж с диагноза хронична дихателна недостатъчност – декомпенсирана ХОББ. Той също е кандидатствал пред КЛЧ за финансиране на белодробна трансплантация. Болестта е в краен стадий на развитие с изчерпани терапевтични възможности за повлияване на процеса. По тази причина след получени становища от профилната комисия по трансплантология и от националния консултант по пневмология и фтизиатрия министърът на здравеопазването подписа формуляр S2 за хоспитализиране и трансплантация на пациента в австрийска клиника.

Източник: https://www.mh.government.bg/

Leave a Reply