Министерството на здравеопазването променя Наредбата за медицинската експертиза | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |сряда, февруари 1, 2023
Вие сте тук: Home » Новини » Министерството на здравеопазването променя Наредбата за медицинската експертиза
  • Последвайте ни:!

Министерството на здравеопазването променя Наредбата за медицинската експертиза 

Министерството на здравеопазването променя Наредбата за медицинската експертизаВицепремиерът и министър на здравеопазването д-р Илко Семерджиев одобри промени в Наредбата за медицинската експертиза.
С приемането им ще бъде отстранен още един порок от наследения нормативен хаос в МЗ. Наредбата оказва пряко въздействие върху редица права на пациентите в трудовата и социалната сфера, определяйки наличието на временна или трайна неработоспособност, вида и степента на увреждане, както и тяхната количествена характеристика. Медицинската експертиза има значение за широк кръг лица и институции – освидетелстваните, осигурителите, НОИ, АСП, Агенцията за хората с увреждания и органите, определящи работоспособността- НЕЛК, ТЕЛК, ЛКК.
Текстове от досегашната Наредба за медицинската експертиза бяха атакувани във ВАС от пациентска организация и съдът е установил нарушение на административните правила при изработването й. Вместо да се отстранят пороците, решението на съда е било обжалвано, което е създало риск от последваща отмяна на цялата Наредба от 5-членен състав на ВАС.
За да предотврати неблагоприятните последици за населението и експертната общност, служебното ръководство на МЗ отстрани пороците в действащия документ.
Наредбата създава условия за прилагане на единни и обосновани критерии в медицинската експертиза и ред, по който да се осъществява тя. С правната регулация се осигурява утвърждаването на принципи, правила, организация и уеднаквяване на дейностите, свързани с медицинската експертиза, на територията на цялата страна.
Регулацията дава стабилност и възможност за планиране на всички произтичащи от медицинската експертиза последствия, включително социалните придобивки и финансови обезщетения.
Наредбата за медицинската експертиза запазва правата на хората с увреждания. Не се създават нови регулаторни режими и не се засягат съществуващи режими и услуги.
Предложените промени са публикувани на сайта на МЗ за обществено обсъждане и експертна оценка.

Източник: https://www.mh.government.bg/

Добавете коментар