Нови здравни книжки за работещите с деца

Обръщение на министъра на здравеопазването д-р Илко Семерджиев към лекарите и медицинските специалисти на България по повод Световния ден на здравето - 7 април

Нови здравни книжки за работещите с децаСлужебният вицепремиер и министър на здравеопазването Илко Семерджиев предлага изменение на Наредба от 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

„Прилагането на наредбата е свързано с отпечатването и разпространението на нови здравни книжки, поради което новите изисквания за проведени предварителни медицински прегледи и изследвания и новите образци на здравни книжки влизат в сила един месец след публикуването на наредбата в Държавен вестник“, гласят част от мотивите на служебния здравен министър.Предложените изменения ще позволят извършване на предварителни медицински прегледи преди постъпване на работа, както и на периодични прегледи, освен от общопрактикуващ лекар и от лекар специалист по вътрешни болести, с което се улеснява изпълнението на здравните изисквания от лицата, обект на наредбата, вкл. здравно неосигурените и тези без избран личен лекар.С въвеждането на изискването за провеждане на предварително бактериологично изследване за стафилококово носителство преди постъпване на работа за лицата, работещи в детските заведения, в специализираните заведения за отглеждане, пребиваване и възпитание на деца и в обектите, които произвеждат и/или търгуват с храни се цели да се намали броя на източниците за възникване на стафилококови инфекции, което ще доведе до намаляване на броя на заразените лица и на регистрираните взривове, смятат от Министерството на здравеопазването.
Друга промяна в наредбата са разписаните изисквания за задължително вписване на резултатите от проведените предварителни медицински прегледи и изследвания в личната здравна книжка на лицето от медицинските специалисти, които са ги извършили, с дата, лабораторен номер и печат на съответната лаборатория, дата на поставяне и отчитане на проведена проба Манту и печат на медицинския специалист, извършил изследването, която е продиктувана от зачестили случаи на разпространение на фалшиви здравни книжки.

Копирано от standartnews.com

Leave a Reply