Приемат документи по програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ

Приемат документи по програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ

Приемат документи по програмата за профилактика и рехабилитация на НОИОт днес се приемат документи за желаещите да бъдат включени в програмата за профилактика и рехабилитация на Националния осигурителен институт. С повечениц от два милиона лева е увеличена сумата за тази година в сравнение с предишната, като е малко над 20 милиона лева.

Осигурителният институт очаква тази година по програмата за рехабилитация да се възползват над 47 000 осигурени лица. Те ще получават парична помощ за 10 дни, която включва цената на нощувките, както и частична помощ за храна от 7 лв. дневно за всеки ден от престоя. Всяко лице за сметка на бюджета на общественото осигуряване ще може да ползва до 4 процедури.

Вече са подписани договори с 18 юридически лица за общо 49 заведения, изпълнители на програмата. Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство, трудова злополука или професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за период от 6 последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията.

Източник:https://trud.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80/

Leave a Reply