НЗОК: Разрешен е проблемът с лекарството за лечение на Хепатит Б

НЗОК: Разрешен е проблемът с лекарството за лечение на Хепатит Б

 НЗОК: Разрешен е проблемът с лекарството за лечение на Хепатит Б От 1 април лекарственият продукт Viread, предназначен за лечение на Хепатит Б, отново става референт и ще се заплаща напълно от Националната здравноосигурителна каса.

От НЗОК уточняват, че в списъка на лекарствените продукти за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК, бе включен лекарствен продукт с по-ниска цена от лекарствения продукт Viread, предназначен за лечение на Хепатит Б. Това налага новият лекарствен продукт да бъде заплащан напълно, а за останалите подобни продукти здравноосигурените лица да доплащат.

От новия лекарствен продукт с по-ниска цена на българския фармацевтичен пазар не бяха осигурени количества, което доведе до напрежение сред пациентите, които би трябвало да доплащат разликата в цената на Viread.

По изрично настояване на НЗОК, съвместно с компетентните институции, новият лекарствен продукт, който не е наличен в аптеките в страната, бе заличен от списъка до осигуряването на регулярен внос на същия. Тази промяна ще бъде отразена в актуализацията на Приложение № 1 на ПЛС, към 02.04.2017 г. Решението е с предварително изпълнение.

В следствие на това, лекарственият продукт Viread, считано от 01.04.2017 г., отново става референт и ще се заплаща напълно от НЗОК, което е отразено в актуализирания аптечен софтуер.

Здравноосигурените лица, на които валидността на рецептите с предписан им Viread позволява, могат да получат от аптеките лекарствения продукт от 01.04.2017 г., когато той отново ще бъде напълно заплащан от НЗОК.

Източник:http://news.bnt.bg/bg/a/nzok-razreshen-e-problemt-s-lekarstvoto-za-lechenie-na-khepatit-b

Leave a Reply