Home Новини Осъдиха Фонда за лечение на деца заради отказ за лечение в чужбина

Осъдиха Фонда за лечение на деца заради отказ за лечение в чужбина

Осъдиха Фонда за лечение на деца заради отказ за лечение в чужбина

Осъдиха Фонда за лечение на деца заради отказ за лечение в чужбинаФондът за лечение на деца е бил осъден от родителите на дете със злокачествено заболяване заради отказ да се издаде разрешение за лечение в чужбина. Това съобщиха от Центъра за защита правата в здравеопазването.

Заболяването на детето изисква комплексно ортопедично лечение, лъчелечение и химиотерапия и автоложна трансплантация на костен мозък.

Заявлението е подадено през август 2016 г. Общественият съвет на фонда е разглеждал три пъти случая. Според протоколите във всяко от обсъжданията са участвали повече от 2/3 от членовете на съвета. Протоколите обаче са подписани от по-малко от половината членове, като обяснението на фонда, дадено пред съда, е, че „много трудно се събират подписите на членовете на ОС„.

Фондът е приел експертиза, в която се посочва, че лечението може да се извърши и в България, макар да е установено, че операция от този вид до този момент не е правена у нас.

В експертизата също е посочена болница, в която може да се извърши химиотерапията, но не и болници, в които да се извършат останалите терапевтични дейности.

По аналогичен казус през предишната година фондът е взел решение да финансира лечението в чужбина.

Съдът е приел, че решението за отказ на фонда е немотивирано и при издаването му са допуснати съществени нарушения на нормативната уредба, поради което го и отменя.

Източник:https://news.bg/health/osadiha-fonda-za-lechenie-na-detsa-zaradi-otkaz-za-lechenie-v-chuzhbina.html

Leave a Reply