Работодателите вече с електронен достъп до регистъра на болничните листове

Работодателите вече с електронен достъп до регистъра на болничните листове

Работодателите вече с електронен достъп до регистъра на болничните листове От 29.03 работодателите имат електронен достъп до информацията от Електронния регистър на болничните листове, нужна за попълване на удостоверението, което подават за изплащане на обезщетението при използване на болничен от служител или работник. Това става чрез нова електронна услуга на Националния осигурителен институт (НОИ), публикувана на сайта на ведомството.

Справката се прави чрез въвеждане на Единен идентификационен код (ЕИК) и идентификационен код на осигурителя, издаден от НОИ.

За да получи нужната информация за даден служител, използвал болничен, работодателят трябва да въведе неговият ЕГН и уникалния номер от болничния лист.

Справката дава информация за датата на издаване на болничния, периода на временна неработоспособност, датата на постъпване на данните в Електронния регистър и актуалния статус на болничния лист.

Източник:http://bestdoctors.bg/article/id/1451532

Leave a Reply