От другия месец в УМБАЛ „Св. Георги“-Пловдив се въвежда в експлоатация кибернож

От другия месец в УМБАЛ „Св. Георги“-Пловдив се въвежда в експлоатация кибернож

От другия месец в УМБАЛ „Св. Георги“-Пловдив се въвежда в експлоатация киберножРоботизираната система за радиохирургия Cyberknife (кибернож) Accuray на УМБАЛ „Св. Георги“-Пловдив ще бъде въведена в експлоатация за редовни клинични процедури на 15 април, съобщи началникът на Клиниката по лъчелечение в болницата д-р Мария Влайкова.

Специално с цел използване на новата апаратура в Националния рамков договор за 2017 г. е договорена отделна клинична пътека – КП №252.2. „Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания – роботизирана с кибер нож“, на стойност 9 хил. лева.

Прецизността на Киберножа позволява да се лекуват множество лезии, включително такива, които се смятат за трудно достъпни оперативно.

Досега пациенти с подобни диагнози се препращаха към различни онкологични центрове в Европа, което забавяше и многократно оскъпяваше лечението им, подчерта д-р Влайкова.

Киберножът е система, която насочва лъчите с прецизност 1 мм и в реално време наблюдава определената за манипулация зона. Постига несравнимо запазване на здравите органи и тъкани поради рязкото спадане на дозовия градиент.

За процеса на планиране се използва отговарящ на необходимите изисквания последно поколение 4D компютър томограф – симулатор. Четириизмерното планиране използва най-съвременен алгоритъм (Monte Carlo), който позволява автоматична компенсация на движенията на пациента и строг контрол в подвижни органи (бял дроб, корем).

Интервенциите със CyberKnife са безболезнени, безкръвни и са бърз метод на лечение. Архитектурата на системата е уникална, технологията е изключително усъвършенствана и съчетава линеен ускорител, роботозирано рамо и система за образно насочване. Осигурява се синхронно проследяване на тумора спрямо положението на пациента.

Киберножът е предпочитан за лечение на сложни по форма вътречерепни лезии, както и на такива в/около зрителния апарат и мозъчния ствол. Обхватът на облъчването е широк, като лъчите могат да проникнат през 120 различни ъгъла.

Започва планиране на пациенти, подходящи за радиохирургия. Необходимо е те да представят в клиниката медицинските си документи – епикризи, проведени образни изследвания (КТ, ЯМР, PET/CT), документи от предходни облъчвания, решения на онкологични комисии и ПКК.

Приемане на документите се извършва след предварителна уговорка на телефони: 032 602 330 и 0887 705 636.

Документите ще бъдат разгледани в рамките на една седмица. При одобрение ще се назначат дата и час за изследване, за които пациентите ще бъдат информирани на посочен от тях телефон.

Лечението е напълно безплатно за пациентите и е по клинична пътека на НЗОК.

Убедени сме, че с въвеждането в експлоатация на новата роботизирана система за стереотактична радиохирургия ще допринесем за по-бързото и по-ефикасно лечение и значително ще подобрим лъчетерапевтичните възможности за онкоболните пациенти в страната„, смята д-р Мария Влайкова.

Високотехнологичният център за образна диагностика на онкологични заболявания на УМБАЛ „Св. Георги“ е изграден по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“, финансиран по ОП „Регионално развитие“ 2007- 2013 и е на стойност 22 млн. лв.

Освен това от УМБАЛ „Св. Георги“ са закупили със собствени средства допълнително оборудване – 4D компютър томограф – симулатор за сектора по роботизирана радиохирургия.

Източник:https://ipatient.xyz/wp-admin/post-new.php

Leave a Reply