Д-р Радислав Наков: Младите лекари у нас са на много високо ниво – ще е извращение, ако бъдат изгонени в чужбина

Д-р Радислав Наков

Д-р Радислав Наков Д-р Радислав Наков е специализант по гастроентерология и редовен докторант към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Докторантурата и научните му интереси са в сферата на възпалителните чревни заболявания – болест на Крон и улцерозен колит, като д-р Наков създава специален алгоритъм за проследяване на тези пациенти.

Д-р Радислав Наков е един от основателите на Националния конгрес за млади гастроентеролози и председател на Асоциацията на младите хепатогастроентеролози в България.

По повод приключилия вчера III Национален конгрес за млади гастроентеролози , той даде специално интервю за Medical News.

Д-р Наков, за трета поредна година организирате Национален конгрес за млади гастроентеролози.

Националният конгрес за млади гастроентеролози е уникално по рода си събитие, обединяващо на едно място над 200 специализанти, докторанти и млади лекари работещи в сферата на гастроентерологията. Много се радваме, че присъстват и редица колеги от други специалности, което демонстрира колко мултидисциплинарна е грижата за пациентите днес. Освен това, присъстват и наистина много студенти по медицина с интерес към гастроентерологията, което показва, че бъдещето на специалността у нас е обезпечено.

Прави впечатление, че тази година качеството на научните разработки и описанието на клиничните случаи е на много по-високо ниво в сравнение с предходните години. Изглежда силната конкуренция в специалността и мотивацията за изява помагат много на колегите.

На конгреса бяха представени трудове, оценени на високо ниво в чужбина, публикувани в списания с импакт фактор. Някои от представените случаи и разработки бяха първи за страната, а едно-две съобщения претендират да са и едни от първите в света.

По мое лично мнение след някоя и друга година именно от Конгреса за млади гастроентеролози ще излизат водещите научни разработки в специалността у нас.

Абсолютен факт е, че сред младите гастроентеролози има лекари на много високо европейско ниво и като знания, и като умения и ще е истинско извращение, ако действителността в българското здравеопазване ги изгони в чужбина. Наистина апелирам към ръководителите на клиниките по гастроентерология в страната да развиват и мотивират кадрите си.

Тази година за първи път организирахте и практически работилници за участниците

В обучението на младите лекари в България, практиката не е много добре застъпена. Именно затова и практическите работилници се оказаха много успешни и любима част от конгреса на всички участници.

Потресаващо е обаче, че има специализанти трета и четвърта година, които не са пипали ендоскоп или трансдюсер на ехограф, понеже някои от по-опитните им колеги се страхуват да не си загубят хляба.

Ние от Асоциацията на младите хепатогастроентеролзи в България ще направим всичко по силите си, за да повишим практическите умения на колегите си. Вярваме, че всеки млад гастроентеролог има правото да се обучи да работи ендоскопия и абдоминална ехография.

По време на конгреса над 100 млади лекари и студети имаха възможността в рамките на повече от 5 часа да се обучат да работят с ехограф и гастроскоп, да направят полипектомия на свински стомах, да поставят клипс за спиране на кървене и да изпробват най-често използваните ендоскопски инструменти.

Имахте и специална лекция посветена на възпожностите за млади гастроентеролози, предлагани от Европейската асоциация по гастроентерология (UEG).

Имахме подкрепата на младежката секция на UEG за това и се радвам, че представихме на колегите си безграничните възможности за обучение и практика, предлагани от Европейската асоциация. Ние де факто се опитваме да работим по техния модел, защото е изпитан, качествен и ефективен. Надяваме се, че догодина ще можем да поканим лектори и демонстратори от UEG на конгреса ни.

Все още разликата между българската и европейската медицина е огромно и то не по отношение на познания и умения на лекарите, а по отношение на организацията и стимулирането на кадрите.

Хубавата новина е, че все повече български лекари участват активно на европейските форуми, например през юни 12 българи ще присъстват на лятната среща на младите гастроентеролози в Прага. Това дава надежда за промяна в разбиранията и мисленето на съсловието.

Националният конгрес за млади гастроентеролози е един от малкото, организиран от млади лекари за млади лекари, а още повече е и без такса правоучастие. Трябва ли според вас тази традиция да се запази?

Абсолютно да. Заплащането на медицинския труд в България е ужасно, младите лекари най-много страдат от това. Според това, че таксата за регистрация е 0 лв е изключително правилно с оглед на настоящата обстановка в страната.

Според мен всички медицински дружества в страната е хубаво да се замислят дали да не премахнат таксите за конференциите си за млади лекари до 35 г., всички знаем, че средствата по организирането на един конгрес се покриват достатъчно добре от фармацевтичните фирми.

Бихте ли споделили каква бе темата на Вашата лекция и кои бяха по-важните моменти в нея?

Имах възможността да изнеса две лекции. Първата беше съвместен проект с д-р Цветелина Великова от Лабораторията по имунология на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – в нея изследвахме ролята на трефойл фактор 3 (TFF3) за оценка на чревното възпаление при пациенти с възпалителни чревни заболявания и съпоставихме стойностите на TFF3 с тези на най-добрия маркер за чревно възпаление в момента – фекален калпротектин. Задълбочената ни справка показа, че това е едно от първите в света проучвания по тази тема.

Другата презентация беше относно рядкото заболяане транстиретинова фамилна амилоидна полиневропатия, което се оказа никак не рядко в България. Вече има описани 80 семейства и над 100 пациента. Оказва се, че тези пациенти са обект и на гастроентеролозите, а не само на невролозите и кардиолозите, понеже началото на болестта понякога е с оплаквания от страна на храносмилателната система.

Божана Димитрова, Medical News

Източник:http://medicalnews.bg/blog/2017/03/26/%d0%94-%d1%80-%d0%a0%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d0%9d%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%9c%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d1%83-%d0%bd%d0%b0%d1%81/

Leave a Reply