Целият медицински стандарт по „Акушерство и гинекология“ е отменен окончателно

Целият медицински стандарт по „Акушерство и гинекология“ е отменен окончателно

Целият медицински стандарт по „Акушерство и гинекология“ е отменен окончателноС решение на петчленен състав ВАС отменя изцяло Медицинския стандарт по „Акушерство и гинекология“. Наредбата е обжалвана от Центъра за защита правата в здравеопазването, Националното сдружение на частните болници и други сдружения.

Мотивите на съда следват досегашната тенденция при отмяна на медицинските стандарти: „Не са зачетени принципите на обоснованост, откритост, съгласуваност, пропорционалност и стабилност (чл. 26, ал. 1 от ЗНА). Допуснати са съществени нарушения на процесуалните правила, които компрометират правната сигурност и подзаконовата регулация, лишават издадения акт от обосновка и препятстват съдебния контрол за законосъобразност.“

Най-общо това се изразява в липсата на мотиви, не са ясни и данните за финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба, както и очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

Решението е окончателно и от обнародването му реално в страната ни няма да има действащ медицински стандарт по тази специалност, тъй като АПК предвижда, че последиците от отменения акт се уреждат в тримесечен срок от издателя на акта, т.е МЗ.

Съществува и друга теза, а именно, че се възстановява действието на предходния стандарт, който е бил отменен с коментираната наредба. Едно е сигурно, към момента има неяснота кои са приложимите правила в областта на Акушерството и гинекологията.

Източник:http://medicalnews.bg/blog/2017/03/23/%d0%a6%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%90%d0%ba%d1%83%d1%88%d0%b5/

Leave a Reply