Започва дискусия по Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата

Министър Семерджиев: Прокуратурата ми повдига обвинение за това, че си върша работата*

Започва дискусия по Националната програма за превенция и контрол на туберкулозатаНационалната програма за превенция и контрол на туберкулозата за периода до 2020 година предвижда да се намали заболеваемостта и смъртността с 40 на сто. Програмата, както и другите проблеми в областта на общественото здраве са предмет на дискусия, която ще се състои днес в столицата. Министърът на здравеопазването Илко Семерджиев ще участва в дебатите.

Сред групите в риск от туберкулоза попадат лицата, лишени от свобода, от ромската общност, тези с наркотична зависимост, с алкохолна зависимост, бежанци, живеещи с ХИВ и СПИН . Вече попадат и нови групи, като медицинският персонал от лечебните заведения и лаборатории, както и хора с инсулинозависим диабет.

Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в България до 2020 година също ще бъде обсъждана. Тя  има за цел да достигне до минимум 60% покритие на групите в най-висок риск, намаляване със 75 на сто на новите случаи, елиминиране на предаването на ХИВ – инфекцията от майка на новородено. Предвидено е включване на антиретровирусно лечение на хората, живеещи с ХИВ, а до 2020 годиина – 95% от бременните жени да имат изследване за сифилис.

Източник:http://bnr.bg/post/100811261/zapochva-diskusia-po-nacionalnata-programa-za-prevencia-i-kontrol-na-tuberkulozata

Leave a Reply