Правителство обмисля изготвянето на Наредба за стандартите за ранно детско развитие

Правителство обмисля изготвянето на Наредба за стандартите за ранно детско развитие

Правителство обмисля изготвянето на Наредба за стандартите за ранно детско развитиеПравителство обмисля приемане на Наредба за стандартите за ранно детско развитие. По тази наредба се определят стандартите за ранно детско развитие, по които се отглеждат, възпитават, социализират и обучават децата от 10-месечна до 3-годишна възраст в яслените групи в детските градини, се посочва в общите условия на наредбата, цитирана от БГНЕС.

Периодът за ранното детство (1-3 години) е етап на интензивно физическо и нервно-психично развитие на детския организъм.

Именно в тази възраст се утвърждават някои основни прояви – придвижването, изправеното положение и говорът. Този период се характеризира с интензивно развитие на емоциите и свързването с околната среда, е записано в стратегията.

Нервно-психичното развитие е сложен и продължителен процес, започващ още от първите дни след раждането и продължаващ през цялото детство. Този период е най-интензивен през първите три години от живота на детето, които са решаващи за развититето на неговата психика, за формирането на неговата индивидуалност.

Едни от предпоставките за благоприятното развитие на нервно-психичното развитие са стимулиращото въздействие на околната среда, както и високото качество на възпитателното въздействие.

Правителството има за приоритет да инвестира в областта на детското здраве и образованието и то още от най-ранна възраст с ясното съзнание и убеденост, че ранното детско развитие е инвестиция в икономиката и благосъстоянието на нацията, мотивират се авторите.

Област „Здраве, физическо и двигателно развитие“ се основава на разбирането, че потребността от движение е основна за ранните периоди на детството, а нейното удовлетворяване е източник на положителни емоции. Спецификата на тази област е свързана с относително малкият двигателен опит на детето и с някои негови особености като ниска степен на физическа и нервно-психическа устойчивост и издръжливост.

Значим акцент в нея се поставя върху усъвършенстването на естествено-приложните движения – ходене, бягане, катерене, хвърляне, скачане и т. н., по посока овладяване основите на техниката при изпълнението им, тяхното постепенно усложняване и превръщане в елементарни двигателни умения.

Приоритетно за областта е физическото развитие на детето, усъвършенстването на функционалните възможности на неговия организъм, закаляването, овладяването на навици за лична хигиена и самообслужване.

Развитие на детето

Според стандартите в област “Познавателно развитие” – дете на една година трябва да може да разпознава различията между познати и непознати лица, на две години детето трябва да може да имитира и повтаря действия и думи на възрастни, а на три – да може да прави разлика между неодушевени и одушевени обекти от един вид.

В област “Личностно-емоционално и социално развитие” – нормално за едногодишно дете е да опознава различни предмети чрез поставяне в устата, да разбира, че името му се отнася само до него и по погледа на родителя може да разбере дали е постъпило правилно. На две години детето трябва да знае името си, да играе с друго дете, да развива по-осъзнати отношения на доверие и сътрудничество с възрастните. На три години детето трябва да може да назовава възрастта си и името си, да изразява с думи и жестове привързаност и обич към родителите, да се съобразява с приети правила на общуване и поведение.

При стандартите за “Езиково и комуникативно развитие” се предвижда едногодишните да могат да дават “целувка”, да правят “здрасти”, както и да опитват да повтарят прости срички, когато възрастният ги произнася бавно и разчленено и да артикулират различни срички като “ма-ма”, “та-та”. На две години детето трябва да има активен речник, който да съдържа няколко десетки думи – съществителни, прилагателни, глаголи, някои местоимения, наречия и частици. На три години детето вече трябва да може да използва прости изречения.

Основната цел на стандартите за ранно детско развитие е да се повиши качеството на грижата и да се осигури стимулираща среда за всички деца.

Мотивите на проекта са в подкрепа на това в ранна възраст да се положат здрави основи, за да може обучението на по-късен етап да е по-ефективно.

Източник:http://medicalnews.bg/blog/2017/03/08/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0/

Leave a Reply