14000 лв. на кабинет искат от Сдружението на личните лекари за училищатаУправителния съвет на Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България коментира Законопроекта за възстановяване на институцията „училищен лекар“. Подкрепят изцяло нуждата от възобновяване грижата за децата, но подчертават, че за да се реализира идеята за възстановяване на училищните лекари, са необходими:

– 82 000 000 лв. (средно по 14000 лв. на кабинет). За пълното оборудване на лекарските кабинети (без стоматологичните), съобразно изискванията за провеждане на лечебна дейност

Около 120 000 000 лв. годишно за заплати и осигуровки на училищните лекари и мед. сестри, като в тази сума не са калкулирани средствата за стоматологична помощ.

Съответен брой лекари, около 5838, с придобита специалност Обща медицина или педиатрия, който да работят в тези кабинети. Специалност „училищен лекар“ няма. Нужен е и същия брой медицински сестри с педиатричен профил.

Необходимо е създаване на ясни правила за работа на медицинските специалисти в съществуващите училищни кабинети,

Трябва да се осигурят на средства за комуникация (компютър, интернет, съответен софтуер)

Належащо е провеждане на активно обучение по специална програма за изпълнение на посочените задачи на медицинските специалисти, работещи в учебните заведения.

Припомняме, дискусията за връщане на лекарите и медицинските лица в учебните заведения – училища и детски градини се възобнови след трагичния случай, при който след сбиване почина 11-годишно момиче в столичното 52 училище.

Източник:https://news.bg/education/14000-lv-na-kabinet-iskat-ot-sdruzhenieto-na-lichnite-lekari-za-uchilishtata.html