Home Новини Личните лекари не одобряват Националния рамков договор

Личните лекари не одобряват Националния рамков договор

Личните лекари не одобряват Националния рамков договор

Личните лекари не одобряват Националния рамков договорОбщопрактикуващите лекари в страната не одобряват критериите, заложени в проекта за нов Национален рамков договор. Те настояват въпросните изисквания да са с препоръчителен, а не със задължителен характер, става ясно от становище на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари.

Личните лекари настояват в проекта за договор да отпаднат текстовете, които предвиждат до 100 лева глоба за лекар, нарушил въпросните критерии.

Изготвените критерии и предвидените санкции за джипитата в новия договор са в противоречие с действащата в страната нормативна уредба. Предлаганите от касата критерии цитират предимно идеалните стойности при определено лечение, което не е критерий за качество, а терапевтична цел, смятат специалисти.

Това създава предпоставки за правен хаос и проблеми при прилагането на нормите на НРД, в т.ч. при налагане на санкции, респективно основание за тяхното обжалване пред съдебните органи от страна на изпълнителите на медицинска помощ.

По време на преговорите на ниво представители на Българския лекарски съюз (БЛС) с НЗОК не се постигна съгласие относно критериите за качество. НЗОК не приеха предложените от нас критерии и разглеждането им се отложи за по-късен етап, се казва в становище на личните лекари.

В предлаганите критерии се залага задължителна продължителност на прегледите, която никъде в медицината не се ползва като измерител на качеството и единствено може да обслужва желанието на касата да създава условия за санкциониране.

Източник:https://news.bg/health/lichnite-lekari-ne-odobryavat-natsionalniya-ramkov-dogovor.html

Leave a Reply