Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |вторник, май 24, 2022
Вие сте тук: Home » Интервюта и мнения » Проф. Илко Гетов: В страната има седем области, в които няма нито една аптека
  • Последвайте ни:!

Проф. Илко Гетов: В страната има седем области, в които няма нито една аптека 

Проф. Илко Гетов: В страната има седем области, в които няма нито една аптекаПубликуваме интервю на председателя на Българския фармацевтичен съюз проф. Илко Гетов. Пред репортер на БНР той каза следното:

-За съжаление в страната има седем области, в които няма нито една аптека, която да изпълнява целия пакет от услуги, предназначени за домашно лечение, които се покриват от НЗОК – частично или изцяло. Според статистиката, която е публикувана в уеб платформата „мАптека”, в област Варна липсват аптеки, предоставящи тези услуги в десет общини (Аврен, Аксаково, Белослав, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол и Суворово – с общо население над 100 хил.души).

Това е така защото аптечната дейност е класифицирана като търговия на едро. Всичко останало остава на бизнес интересите на собствениците и няма държавна подкрепа и регулация на тази социална услуга, която изпълняват аптеките.

И още:

-Трябва да въведем и да се опитаме да приложим немският модел на т.нар. твърди цени за определен период от време. Не говорим за фиксирана цена, защото фиксирана цена няма в пазарната икономика.

Но лекарствата трябва да бъдат са твърда цена за един обозрим период от време, шест месеца или една година,  с цел хората да не бъдат насочвани към конкретни обекти заради някаква минимална отстъпка или привидна такава, в рамките на няколко стотинки, а да бъдат насочвани към съответните обекти на базата на услугата, качество и разбира се професионализъм по отношение грижата за пациентите.

Тук се заражда един друг въпрос, малко в бъдещ план. Тък като е ясно, че рецептите на хартия вече ще бъдат заменени от електронни такива. Как ще се сработи тази системата в аптеките според Вас?

-Ние сме готови за тази система, защото Българският фармацевтичен съюз въведе електронна членска карта на нашите колеги, още преди две години, през 2015-та. И ние сме готови с т.нар. идентификция на магистър-фармацевта тогава, когато тя бъде факт. Идеята е и модерният подход е рецептата да се генерира от лекаря, тя да се поставя в един т.нар. „облак“ (база данни), общо пространство.

И тогава, когато пациентът дойде в моята аптека, аз на базата на неговата здравна карта или на неговия персонален номер, с моето разрешение да работя, т.е. моята карта – да мога да отворя тази рецепта, да я изпълня и да няма хартии, и да няма разкарване на хората обратно при лекарите и т.н. Въпрос на консенсус между политици и професионалисти – това е моето мнение“.

И за тези сигнали, които хората могат да подават към организацията (Български фармацевтичен съюз), нека да припомним!

-Да, това е една гореща линия, така да я наречем. Това е за пациентите, лекувани с инсулин. Тогава, когато те немогат да намерят съответния инсулин, ние имаме такава услуга, да потърсим инсулин в съседни аптеки, в съседни общини и възможно най-близко от местоположението, от където ни се обаждат. За съжаление, през месец януари над 130 сигнала имаме.

Разбира се тук има и метеорологичните условия, проблемите със снегонавяванията и т.н. оказаха влияние и просто лекарства немогат да стигнат до съответните места, но ръста е повече от трикратен, спрямо минали периоди. Това означава, че отново имаме активизиране на паралелната търговия.

И на края – две-три думи за сайта – www.mapteka.bg, който е достъпен до всеки един от нас.

-Абсолютно, да – www.mapteka.bg, това е платформа, създадена от Фармацевтичния съюз, на която могат да се правят справки и да се потърсят аптеки и услуги, които те осигуряват. И съответно визуализация на статистически данни за това колко аптеки има, колко население обслужва, колко магистър-фармацевти, каква е аптеката, къде се приготвят лераства…

Точно тук щях да ви прекъсна, защото за мен беше полезно да науча, знам, че във Варна две са аптеките, в които се приготвят лекарства. Но в случая ще мога да видя, ако ми се наложи в друг град къде мога да използавам тази услуга.

-Абсолютно, точно така. В друг град ако пътувате и не знаете къде е най-близката аптека, може да видите, включително ние имаме амбиция в рамките на 2017г., дори и работното време да включим.

Източник:http://medicalnews.bg/blog/2017/02/13/%d0%9f%d1%80%d0%be%d1%84-%d0%98%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d0%93%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%92-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bc-%d0%be/

Добавете коментар