БЛС подкрепи НСОПЛБ относно новите правила за изписване на антихипертензивни медикаменти

БЛС подкрепи НСОПЛБ относно новите правила за изписване на антихипертензивни медикаменти

БЛС подкрепи НСОПЛБ относно новите правила за изписване на антихипертензивни медикаментиБЛС подкрепи Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, според които новите правила за изписване на безплатни антихипертензивни медикаменти не само ще ограничат броя на хората, които ще имат достъп до тях, но и ще създадат редица административни проблеми пред лекарите.

В становище на Българския лекарски съюз се изтъква, че независимо от чисто правните аспекти на повдигнатия спор предоставянето на указания към медицинските специалисти относно изписването на тези продукти ще има своя положителен ефект.

От съсловната организация обаче подчертават, че НЗОК няма правомощия да налага допълнителни правила за предписване на даден медикамент, след като той е одобрен за реимбурсиране от Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Не съществува и нормативно наложена функция НС да утвърждава подобни критерии, изтъкват от БЛС.

В заключение от съсловната организация посочват, че подкрепят направените предложения от НСОПЛБ за необходимостта от съвместно обсъждане на текстовете и изразяват готовност да предоставят необходимата експертна помощ.

Източник:http://medicalnews.bg/blog/2017/01/31/%d0%91%d0%9b%d0%a1-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b8-%d0%9d%d0%a1%d0%9e%d0%9f%d0%9b%d0%91-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80/

Leave a Reply