Местят лекарствата за гломерулни проблеми от болниците в аптеките

Местят лекарствата за гломерулни проблеми от болниците в аптеките
Местят лекарствата за гломерулни проблеми от болниците в аптекитеОт 1 януари 2017 г. децата с гломерулни проблеми ще получават медикаментите си по каса не в болниците, а в аптеките. Причината е, че НЗОК ще заплаща имуносупресивното лечение за тях в извънболнична помощ. Това ще става по протокол, който ще се издава от специализирани комисии в болниците, където и до момента е провеждано лечение и наблюдение на пациентите, уточниха от фонда.

Досега регламентът за заплащане на имуносупресивното лечение на децата с гломерулни болести беше извън стойността на клиничната пътека. Редът беше какъвто е за медикаментите, с които се лекуват онкоболни пациенти. Предстои утвърждаване на Изисквания с медицински критерии, които се разработват с участието на националния консултант и водещите специалисти по детска нефрология, добавиха от касата.

Промени ще има и за пациентите с Юношески [ювенилен] артрит, Анкилозиращ спондилит при деца, Псориатични и ентеропатични артропатии, Серопозитивен ревматоиден артрит. Досега тези диагнози се наблюдаваха в извънболничната помощ, отсега нататък те ще подлежат на амбулаторно лечение в клиниките.

Това ще става по нова амбулаторна процедура (АПр) №42 – „Амбулаторно наблюдение/ диспансеризация на пациенти с тежкопротичащи възпалителни полиартропатии и спондилопатии“, уточниха от касата. В тази процедура, която е разработена съвместно с националните консултанти по съответните заболявания и председателя на научното дружество, са разписани ясно условията и редът за договаряне, както и начинът на изпълнение. Всички лечебни заведения, които отговарят на изискванията и искат да работят по тази процедура могат да отчитат пациенти от 1 януари, допълват от касата.

Източник:https://clinica.bg/1410-%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5

Leave a Reply