С близо 5 500 000 лева ще намалеят разходите на българските пациенти с есенциална хипертония Още за С близо 5 500 000 лева ще намалеят разходите на българските пациенти с есенциална хипертония

С близо 5 500 000 лева ще намалеят разходите на българските пациенти с есенциална хипертония Още за С близо 5 500 000 лева ще намалеят разходите на българските пациенти с есенциална хипертония

С близо 5 500 000 лева ще намалеят разходите на българските пациенти с есенциална хипертония  Още за С близо 5 500 000 лева ще намалеят разходите на българските пациенти с есенциална хипертонияОт 1 януари 2017 г. здравноосигурените лица с първична (МКБ I10) имат достъп до безплатна за тях лекарствена терапия във всяко едно международно непатентно наименование, информира Здравната каса.

Това осигурява достъп до поне един напълно платен лекарствен продукт от група (INN) и намалява финансовия натиск върху пациентите.

С близо 5 500 000 лева ще намалеят разходите на българските пациенти с такова заболяване, показва оценката на въздействието и финансовата тежест върху пациентите на промяната, която се въвежда, с ниво на реимбурсиране на монопродуктите за лечение на есенциална хипертония на 100 процента от 01.01.2017 г.

През 2016 г. монопродуктите (съдържащи едно активно вещество) за лечение на есенциална хипертония, представляваща водещ рисков фактор за развитие на социално значимите сърдечно – съдови заболявания, са с ниво на заплащане 25%, 50% и 75%, като здравноосигуреният е поемал разликата между стойността, заплащана от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и цената в аптеката. По прогнозни данни, до края на 2016 г., пациентите са заплатили за своя сметка 78% от общата стойност на разхода за отпуснатите монопродукти.

Разходът за НЗОК за 100-процентното реинбурсиране на монопродуктите са в размер на около 6 милиона лева повече за 2017 г., спрямо разхода за 2016 г., показва оценката на въздействие на промяната върху институцията.

Прогнозата е базирана на 214 000 здравноосигурени лица, обърнали се към изпълнители на медицинска помощ през първите девет месеца на 2016 г.

Още за С близо 5 500 000 лева ще намалеят разходите на българските пациенти с есенциална хипертония от Framar.bg: http://media.framar.bg/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE-5-500-000-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8F%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D1%81-%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Leave a Reply