Новите лекарства безплатни, ако са доказали ефект в първите 3 години

Лекарства, които принадлежат към ново международно непатентно наименование и са включени в Позитивния лекарствен списък, по който се отпускат безплатно на пациентите, ще бъдат ползвани и занапред, ако докажат добър терапевтичен ефект в първите три години след прилагането им у нас. Тази промяна в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти одобри кабинетът.

Обичайно включването на такива продукти в националните системи по здравно осигуряване е свързано с осигуряването на сериозен финансов ресурс и то при условие, че те все още не са с добре установена употреба в медицинската практика. От една страна, тези продукти имат за цел да осигурят непосрещнати медицински нужди, от друга страна, едва при практическото им приложение може да се оцени тяхната действителна ефективност, както и наличието на здравен резултат от тяхната употреба, обясниха от Министерството на здравеопазването.

Предвижда се за тези продукти да бъде въведено допълнително изискване, а именно, да се събират данни от прилагането им за срок до възникване на задължението за поддържане на реимбурсния статус на съответния лекарствен продукт. Проследяването на ефекта от терапията с лекарствените продукти ще се извършва от университетски болници и лечебни заведения.

Източник:http://www.monitor.bg/a/view/77173-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B2-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-3-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8/

Leave a Reply