НЗОК ще заплаща имуносупресивно лечение на деца с гломерулни болести в извънболнична помощ Още за НЗОК ще заплаща имуносупресивно лечение на деца с гломерулни болести в извънболнична помощ

НЗОК ще заплаща имуносупресивно лечение на деца с гломерулни болести в извънболнична помощ Още за НЗОК ще заплаща имуносупресивно лечение на деца с гломерулни болести в извънболнична помощ

НЗОК ще заплаща имуносупресивно лечение на деца с гломерулни болести в извънболнична помощ   Още за НЗОК ще заплаща имуносупресивно лечение на деца с гломерулни болести в извънболнична помощОт 1 януари 2017 г. Националната здравноосигурителна каса ще заплаща имуносупресивно лечение на деца с гломерулни болести в извънболнична помощ по протокол, който ще се издава от специализирани комисии в болнични лечебни заведения, където и до момента е провеждано лечение и наблюдение на пациентите.

Това стана възможно благодарение на допълване на диагнозите в Приложение 1 на ПЛС за лекарствените продукти, при които са налице съответните показания.

След обнародване на Наредба №2 от 25 март 2016 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, до 01.01.2017 г. регламентът за заплащане на имуносупресивното лечение на децата с гломерулни болести е извън стойността на клиничната пътека.

Проблемът се поражда и от факта, че част от диагнозите, които изискват имуносупресивно лечение, са извън кратките характеристики на някои лекарствени продукти. До 2012 г. лечението на децата с гломерулни болести, при които се налага провеждане на имуносупресивна терапия, се осигуряваше по линия на Българската Коледа.

През миналата година Надзорният съвет на НЗОК взе решение да заплаща лечението на децата извън стойността на клиничните пътеки – както това се прави за медикаменти, с които се лекуват онкоболни пациенти.

Предстои утвърждаване на Изисквания с медицински критерии, които се разработват с участието на националния консултант и водещите специалисти по детска нефрология.

Още за НЗОК ще заплаща имуносупресивно лечение на деца с гломерулни болести в извънболнична помощ от Framar.bg: http://media.framar.bg/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BA-%D1%89%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D1%81-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89

Leave a Reply