МЗ няма да признава стажове за усвояване на медицинската професия, придобити зад граница

МЗ няма да признава стажове за усвояване на медицинската професия, придобити зад граница

МЗ няма да признава стажове за усвояване на медицинската професия, придобити зад границаНови насоки за признаване на стажове в чужбина са публикувани на страницата на министерството на здравеопазването. Заповедта е с дата 05-06 януари 2017г. и е подписана от зам. министър д-р Ваньо Шарков.

В документа се опоменава, че „стажът за усвояване на професията е времето, през което професията е упражнявана под ръководство, в случай че това е условие за упражняване на регулираната медицинска професия, като това може да бъде по време на обучението за придобиване на професионална квалификация или след него“.

Според изискванията студентът медик или стоматолог трябва да е преминал клинична практика от минимум 30 календарни дни или 150 часа след шести семестър, още 30 календарни дни или 150 часа след осми семестър, и преддипломен стаж след десети семестър от 310 календарни дни или 1320 часа. Преддипломният стаж за магистър стоматолог е 135 работни дни или 1080 часа.

В насоките се посочва изрично, че практическата подготовка следва да е организирана от висшето медицинско училище, в което е преведено теоретичното обучение и да включва определен обем практическа лечебна дейност, която е осъществена под ръководството на преподавателите във факултетите на съответните акредитирани учебни заведения.

Правилата важат за медици, стоматолози, фармацевти, медицински сестри, акушерки, лекарски асистенти, рентгенови лаборанти, рехабилитатори, инспектори по обществено здраве, помощници- фармацевти, зъботехници, масажисти, фелдшери, кинезитерапевти, ортопедични техници.

От разпоредбите следва, че без положената клинична практика в акредитирани лечебни заведения, аптеки и лаборатории медицинските стажове, проведени в чужбина, не са легитимни у нас.

Младите здравни рабтници ще доказват на практика усвоените умения зад граница, в съгласие с критериите за придобиване на висше образование по съответните медицински специалности.

Източник:

Leave a Reply