НПО-та сигнализират за нередности в поръчка на здравното министерство | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |събота, март 25, 2023
Вие сте тук: Home » Инициативи и мероприятия » НПО-та сигнализират за нередности в поръчка на здравното министерство
  • Последвайте ни:!

НПО-та сигнализират за нередности в поръчка на здравното министерство 

НЗОКС нова обществена поръчка на стойност 108 хил. лева Министерството на здравеопазването търси изпълнител, който да проведе обучение на специалисти в областта на феталната морфология в рамките на 10 часа теоретична подготовка и 15 часа практика. Неправителствени и професионални сдружения в сферата на майчиното и детското здраве обаче са обезпокоени, че критериите и целите на обучението в този си вид са неадекватни, и то не само няма да допринесе за нивото на медицинската грижа, но може и да нанесе вреди вследствие на недостатъчно обучение и предоставяне на услуги от лекари, които нямат нужните познания. Обществената поръчка е в изпълнение на проекта „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Идеята е да се наемат хабилитирани български лекари, които да обучат други специалисти как се прави фетална морфология (обстойно и високоспециализирано ултразвуково изследване на всички основни органи и системи на плода). Според възразяващите организации обаче феталната морфология е дейност, която изисква значително по-задълбочено изучаване, както показват програмите на водещи медицински центрове, и е невъзможно то да се побере в предвидените от министерството 25 часа. Обикновено обучението по фетална морфология е част от общото 2- до 3-годишно обучение по фетална медицина и включва над 1000 часа теория и практика. Такъв е стандартът на референтния център по фетална медицина за Европа Fetal Medicine Foundation (FMF), към който се придържат и болниците. „Радостни сме от факта, че Министерството на здравеопазването разпознава нуждата от обучение по фетална медицина и в частност фетална морфология. Ниското качество на феталната медицина извън столицата води до компрометирана пренатална грижа, късно разпознаване на вродените аномалии и усложнения на бременността, поставя майките и бебетата в рискови ситуации, увеличава мъртвите раждания и неонаталната смъртност. Въпреки това сме силно алармирани от факта, че с подобно обучение не само няма да бъде повишено качеството на пренаталната диагностика, а ще доведе до неговото дискредитиране. Това обучение е крайно недостатъчно и не покрива дори минималните критерии за качество“, пише в отвореното писмо на организациите до министерството. Сигналът е подписан от сдружение „Естествено“, Асоциация по майчино-фетална медицина, Асоциация на българските дули, Акушерски кабинет „Зебра“, Фондация „Макове за Мери“, Сдружение „Институт за акушерски изследвания“, активисти и журналисти, включително избраната за Човек на годината Надежда Цекулова. Според тях е тревожно и изискването обучителите да са хабилитирани лица, при положение че има само трима-петима в цялата страна и изключва специалисти, които са получили своето обучение в най-добрите обучителни центрове в чужбина, но не са хабилитирани. Няма и мотив за включване на подобно изискване, защото липсва условие тези лица да са се хабилитирали с научен труд в областта на феталната морфология в България, смятат те. Организациите се опасяват, че предвидените над 100 хил. лева бюджет „не само ще бъдат безсмислено похарчени, но и ще допринесат до компрометирането на тази толкова важна дейност“. Значително по-смислено би било тези средства да бъдат използвани за осигуряването на качествено обучение на специалисти в утвърдени европейски центрове или при вече действащите у нас сертифицирани специалисти, смятат те.

Източник : https://www.actualno.com/healthy/npo-ta-signalizirat-za-nerednosti-v-porychka-na-zdravnoto-ministerstvo-news_586890.html

Добавете коментар