Касата отказва да плаща скъпи лекарства за хепатит С, ако болният няма шанс за живот

110 000 страдат от хепатит С

110 000 страдат от хепатит СПациенти с очаквана ниска продължителност на живота поради несвързани с черния дроб съпътстващи заболявания няма да получават скъпо безинтерфероново лечение. Това става ясно от новите „Изисквания на НЗОК за лечение на хроничен вирусен хепатит при болни над 18 г. в извънолничната помощ“, които, както ДУМА писа на 9 януари, влизат в сила от 16 януари.
Решението за подобни мерки е взето на заседанието на Надзорния съвет на НЗОК от 1 декември м.г. „НЗОК да следи и да докладва на Надзорния съвет случаите, в които при липса на медицински показания се изписва ценово по-скъп медикамент за лечението на определен пациент“, предлага председателят на надзора и здравен зам.-министър д-р Ваньо Шарков. „На оперативното ръководство да му бъде възложено да изработи критерии, по които централизираната комисия всъщност изписва съответния ред медикаменти“, препоръчва и министърът в оставка Петър Москов, присъствал на заседанието.
Не може НС на НЗОК да изземва функциите на лекарите и по някакви административни, не медицински, показания да отпуска лекарство, а чиновници да решават кой пациент с хепатит С ще има ниска продължителност на живота и кой не, коментира за ДУМА Иван Димитров от Федерация „Български пациентски форум“. „Това е геноцид и ако тези правила наистина влязат в сила, ще се възползваме от всичките си законови права на български граждани. Въпреки лошото време сме готови на протести, ако трябва, ще сезираме европейски съдилища и ЕК, и ако няма ефект, ще се редим пред посолствата и ще се превърнем в здравни емигранти“, каза той.
ДУМА припомня, че според новите правила пациентите ще се лекуват по „икономическа целесъобразност“, т.е. с най-евтиното лекарство, независимо дали лекарят е преценил, че даден пациент има нужда от друго лечение.
Решението на касата предизвика недоволство и у специалистите гастроентеролози, тъй като са принуждавани да изписват лекарствата не по медицински критерии.
Очевидно след медийния шум, вчера представители на НЗОК се срещнаха с националните консултанти по гастроентерология проф. Константин Чернев и проф. Крум Кацаров. През т.г. се очаква 650 души с хепатит С да се лекуват. Според съобщението на НЗОК участниците в срещата се обединили, че „критериите, които в момента са публикувани на сайта на НЗОК, не противоречат на действащите към момента правила. Действащите критерии и тези, които ще влязат в сила от 16 януари, съдържат едни и същи медицински показатели, като са допълнени с таблица, показваща икономически най-разходоефективното за НЗОК лечение на база договорените отстъпки от НЗОК и притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти“. От съобщението на касата става ясно, че направеното позициониране на база най-нисък разход за НЗОК не възпрепятствало „лекуващите лекари да предписват подходящия лекарствен продукт, съобразен със здравословното състояние на всеки конкретен пациент“.
Участниците в срещата се договорили да се срещнат отново в началото на февруари, за да дискутират промяна в критериите, свързана с включване и на по-ниските (леки) степени на фиброза. Националните консултанти и представителите на НЗОК считат, че към края на февруари повечето от пациентите с тежка форма на чернодробно увреждане ще бъдат обхванати от лечение, осигурено от НЗОК. Националните консултанти препоръчват да се изработят нови критерии, които да влязат в сила от март 2017 г. във връзка с лечението на леките степени на фиброза.

Източник:http://duma.bg/node/139011

Leave a Reply