НЗОК и Зъболекарският съюз договориха условията по третата дентална дейност | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |четвъртък, декември 8, 2022
Вие сте тук: Home » Инициативи и мероприятия » НЗОК и Зъболекарският съюз договориха условията по третата дентална дейност
  • Последвайте ни:!

НЗОК и Зъболекарският съюз договориха условията по третата дентална дейност 

НЗОК и Зъболекарският съюз договориха условията по третата дентална дейностОт 1 септември 2016 г.  НЗОК закупи за здравноосигурените пациенти на възраст над 18 г. още една – трета, дейност в денталната помощ. С приетия Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2017 г. са определени средствата, необходими за здравноосигурителните плащания за дентална дейност в размер на 147 000 хил. лева.

На 4 януари 2016 г., между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз е сключен Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между НЗОК и БЗС за 2016 г. (анекс), съобщиха от пресцентъра на НЗОК.

С Анекса се определят обеми за дейностите в срока на действие на Националния рамков договор за дентални дейности 2016 г., които подлежат на заплащане от ЗБНЗОК 2017 г., за дейности, извършени в периода 01.12.2016 г. – 31.03.2017 г., подлежащи на заплащане в периода 01.01. – 30.04.2017 г., със средства – съгласно Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, за 2017 г. Обемите включват закупуването на трета дентална дейност за пациенти над 18-годишна възраст.

С подписването на Договора за изменение и допълнение на НРД за дентални дейности за 2016 г. се спазва и изискването за равно третиране на българските здравноосигурени лица, осигурени в държавите от ЕС. 

В съответствие с разпоредбите на относимото европейско законодателство за координация на системите за социална сигурност, осигурените в една държава членка на ЕС лица, при престой или пребиваване на територията на друга държава членка, следва да получат същите обезщетения в натура (дентална помощ от публичния здравноосигурителен пакет), както осигурените граждани на държавата по престой или пребиваване, и по реда, определен в местното национално законодателство-принцип на равното третиране.

Следователно, при необходимост от медицинска помощ, здравноосигурените в други държави от ЕС лица, които имат престой или пребиваване на територията на България трябва да имат равни права и задължения като местните здравноосигурени граждани – в съответствие с реда и условията, определени в българското законодателство.

На посочените основания закупуването от НЗОК на трета дентална дейност за ЗОЛ над 18-годишна възраст ще се отнася и за лица, осигурени в друга държава членка.

Източник:http://medicalnews.bg/blog/2017/01/05/%d0%9d%d0%97%d0%9e%d0%9a-%d0%b8-%d0%97%d1%8a%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d1%8e%d0%b7-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%85/

Добавете коментар