Всеки ден у нас умира по една жена с рак на маточната шийкаВсеки ден в България умира една жена с рак на маточната шийка и се диагностицират три нови случая на заболяването. Данните са на Националния център за обществено здраве и анализи. Това съобщиха от Министерския съвет, след като кабинетът одобри Национална програма за първична профилактика на заболяването за периода 2017-2020 година.

Данните показват, че регистрираните жени с рак на маточната шийка в страната са 412,1 на 100 000 жени за 2015 г. в сравнение с 401,9 на 100 000 жени през 2014 г.

Ракът на маточната шийка е една от най-разпространените форми на рак при жените. Той е тежък социално-икономически проблем на съвременното обществено здравеопазване. Ежегодно в света се регистрират около 528 000 нови заболели и 266 000 смъртни случаи.

В Източна Европа проблемът е най-тежък, тъй като смъртността от заболяването е над два пъти по-висока в сравнение с останалите части на Европейския регион на Световната здравна организация (СЗО).

От „Дондуков 1“ посочват, че в сравнителната европейска статистика, ние се нареждаме на място, близко до това на най-неблагополучните страни с трайна възходяща тенденция на показателите за заболеваемост и смъртност.

Смята се, че прилагането на Национална програма за профилактика на рака на маточната шийка е правилният път за намаляване както на заболеваемостта, така и на смъртността. Профилактичните HPV ваксини са най-новото постижение на съвременната медицина в контрола на раковите заболявания чрез средствата на ваксинопрофилактика.

Световната здравна организация, Световният алианс по ваксини и имунизации (GAVI) и Международната федерация по акушерство и гинекология (FIGO) в свои становища от 2013 г. твърдо застават зад профила на безопасност на тези ваксини. Организациите смятат, че прилагането на ваксините в световен мащаб трябва да продължи.

Данните показват, че профилактичните HPV ваксини имат над 90% ефикасност по отношение превенцията на предракови изменения и рака на маточната шийка.

От Министерския съвет припомнят, че от 2012 г. здравното министерство, НЗОК и джипитата са разработили и приложили механизъм, чрез който целеви групи от населението да бъдат обхванати с HPV ваксини. Те са осигурени с публични средства по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2012-2016 г.

Родителите имат възможност да получат достоверна медицинска информация за рака на маточната шийка и методите на профилактиката. Те могат да направят информиран избор за провеждането на имунизацията на своята дъщеря. Освен това след консултация с медицински специалист могат да изберат вида на прилаганата ваксина, осигурена с публични средства.

По този начин държавата гарантира правото на гражданите за достъпно здравно осигуряване, медицинска помощ и профилактика като не вменява задължения, а дава правото на избор на пациента.

От „Дондуков 1“ подчертават, че необходимите средства за изпълнението на програмата са за сметка на утвърдения бюджет за съответната година на Министерство на здравеопазването.

Източник:https://news.bg/health/vseki-den-u-nas-umira-po-edna-zhena-s-rak-na-matochnata-shiyka.html