34 болници ще се сдобиятс нова апаратура

нова апаратура в болниците

нова апаратура в болницитеМинистерството на здравеопазването изпълнява предварително дефиниран проект № 4 “Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“, като бенефициент по Програма БГ 07 “Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.

Основната цел на проекта е да допринесе за намаляване на броя на децата с вродени заболявания и намаляване на детската смъртност в страната, съобщава БГНЕС.

Специфичните цели са свързани с подобряване на качеството на пренаталната диагностика и неонаталните грижи чрез модернизация на отделенията по неонатология във всички 28 области в страната и подобряване на познанията и уменията на специалистите по акушерство и гинекология в областта на пренаталната диагностика и феталната морфология. Общата стойност на проекта е 6 531 400 евро (12 774 308.06 лева), а крайният срок – 30 април 2017 г.

В изпълнение на проекта се предвижда закупуването на високотехнологична апаратура за неонатологичните отделения и отделенията по акушерство и гинекология в 34 лечебни заведения във всички 28 области в страната. Общият брой на апаратите, които предстои да бъдат доставени е над 430. Към момента е започнал процесът на доставка на медицинска апаратура за механична вентилация за новородени и недоносени деца, вкл. и недоносени деца с екстремно ниско тегло, апарати за осигуряване на постоянно положително налягане в дихателните пътища на новородени и недоносени деца, рентгенови преносими апарати и мобилни ултразвукови апарати.

До края на срока за изпълнение на проекта предстои да бъдат доставени още различни видове кувиози за специални грижи за новородени, за интензивни грижи за новородени и недоносени деца с екстремно ниско тегло, както и транспортни инкубатори с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за новородени деца. Ще бъде доставена, също така, и ултразвукова апаратура 2D и 3D, лампи за фототерапия и интензивна фототерапия на новородени, инфузионни помпи, дефибрилатори, ЕКГ апарати, апарати за церебрално функционално мониториране, апарати за инхалаторно приложение на азотен окис, апарати за контролирана церебрална хипотермия и др.

Основна дейност от проекта е и обучението по фетална морфология на над 100 медицински специалисти от цялата страна.

Изпълнението на проекта ще подобри качеството на пренаталната диагностика и неонаталните грижи във всяка от 28-те области в страната като се модернизират отделенията по неонатология и се намалят съществуващите регионални различия.

Източник:http://www.doctoronline.bg/articles/10037/34-bolnici-shte-se-sdobiyats-nova-aparatura

Leave a Reply