Личните лекари искат по-сериозни санкции за всеки отказал задължителните ваксинации

Личните лекари искат по-сериозни санкции за всеки отказал задължителните ваксинации

Личните лекари искат по-сериозни санкции за всеки отказал задължителните ваксинацииПо-сериозни санкции за пациентите, отказващи имунизация с ваксини от задължителния имунизационен календар, без да имат противопоказания. Това искат от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в свое становище, представено на конференция, свързана с ваксинопрофилактиката.

Медиците смятат, че е необходимо въвеждане на изисквания при постъпване в учебно заведение да са извършени всички задължителни към дадения момент ваксини.

От НСОПЛБ искат също така да се увеличи финансирането, което получават медицинските специалисти за извършване на ваксинопрофилактика.

Имунизационният календар на България трябва да се разшири, като се включат антигени за ваксини срещу менингит тип Б и варицела, препоръчват също общопрактикуващите лекари.

Освен това те настояват за подобряване на обхвата с препоръчителни ваксини, като за целта препоръчват частично или пълно реимбурсиране на препоръчителни ваксини, както и по-голяма гъвкавост при разпределяне на средствата по националните профилактични програми.

Сегашните програми пък трябва да се допълнят с още такива, допълват от НСОПЛБ. Според тях е нужна Национална програма за профилактика на ротавирусни инфекции, на сезонен грип – за рисковите групи, както и на хепатит А.

По отношение на снабдяването на страната с ваксини НСОПЛБ коментира:

„За да се избегнат евентуални бъдещи проблеми с осигуряване на достатъчен брой ваксини, в условията на непрекъснато променяща се среда по отношение на производството и доставките на ваксини в световен мащаб, са необходими промени в начина на планиране и провеждане на търговете за доставка на ваксини.“

„Добре е те да бъдат реализирани поне една календарна година по-рано от изисквания момент за доставка. Това ще осигури устойчивост на процеса и по-голяма сигурност за изпълнението на ангажимента от страна на компаниите производители.“

Източник:http://medicalnews.bg/blog/2016/11/14/%d0%9b%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%ba/

Leave a Reply