Здравното министерство ще увеличи финансирането за трансплантация на стволови клетки за деца Още за Здравното министерство ще увеличи финансирането за трансплантация на стволови клетки за деца

стволови клетки

стволови клеткиЗдравното министерство ще увеличи финансирането за трансплантация на стволови клетки за деца
от 04 юли 2016г.
Министерство на здравеопазването ще увеличи финансирането за трансплантация на стволови клетки за лица до 18 години. Това е една от  предложените промени в Наредба № 29 от 2007 г., които са публикувани в сайта на ведомството.

От ресорното министерство са направили анализ на финансовите разчети, след който е установено, че финансовият ресурс за възстановяване на разходите за извършване на трансплантации на стволови клетки (алогенна и автоложна) за лица до 18 години не е достатъчен за гарантиране на качествена комплексна терапия – консултации, изследвания и допълнителни терапевтични дейности. Това е посочено в мотивите към новите предложения.

Експертните анализи сочат още, че размерът, до който се възстановяват разходи за трансплантация на стволови клетки на лица до 18 г. в момента, създава предпоставки пациентите да се насочват и към чужбина, където цената е по-висока.

Здравното министерство предлага тези средства да се увеличат от 25 хиляди лева на 40 хиляди лева за трансплантация на стволови клетки (автоложни) и от 40 хиляди лева до 80 хиляди лева за трансплантация на стволови клетки (алогенни). Относителният дял на средствата за труд и в двата случая се увеличават от 25% до 40%.

От Министерство на здравеопазването се надяват, че по този начин ще се намали потокът пациенти, които заминават за трансплантация на стволови клетки в чужбина.

Източник: http://media.framar.bg/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%89%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0

Leave a Reply