Проект на БАН разработва иновативен модел за подобряване на уменията на деца с увреждания

Проект на БАН

Проект на БАНПроект на БАН разработва иновативен модел за подобряване на двигателните и социалните умения на деца с увреждания. За първи път у нас се използва хуманоиден робот Нао в помощ на деца със специфични потребности. Водещ в изследването е Институтът по системно инженерство и роботика към БАН, където се занимават и със социално подпомагаща роботика.

В предаването “Хоризонт до обед“ ръководителят на проекта доц. Анна Лекова обясни:

Предложихме, работихме и експериментирахме в двата детски центъра в град Банско и Гоце Делчев един иновативен модел за развиване чрез игра на двигателните и социални умения за деца със специални потребности. Тъй като те срещат затруднения при игра, ние ги подпомогнахме чрез асистиращи, модерни, роботизирани, сензорни и компютърни технологии. Направихме го под формата на игра, защото по този начин ги мотивирахме и ангажирахме тяхното внимание. Децата се включиха много активно в игрите. (…) Надяваме се в рамките на нови проекти да можем това да го предоставим на практика на ресурсните центрове и домовете. Това е въпрос на време и финансиране.

Научният секретар на Института по системно инженерство и роботика към БАН доц. Иван Чавдаров, където е създаден нехуманоидният Бик Фут, обясни:

Концепцията на това нехуманоидното роботче е с минимални средства да постигнем максимален ефект. За разлика от хуманоиден робот Нао, който може да реализира много сложни движения и много голяма функционалност, това малко роботче има само два двигателя. То може да се придвижва чрез крачене, да завива на място и да преодолява препятствия. Ролята му в проекта е участие в разработването на игри за децата със специални потребности.

Психологът доц. Мая Димитрова каза, че децата са приели роботите както хумануидният Нао, така и нехуманоидния Бик Фут с възторг:

Децата проявиха едно определено социално отношение към роботите. Беше много интересно, защото те управляваха чрез различни интерфейси нехуманоидното роботче, което изпълнява определени поведения. Всяка игра беше адаптирана към конкретните потребности на детето с фокус неговата личност. Категорично роборите имат място в обучението на децата, независимо дали те имат затруднения в развитието си или просто в класната стая.

Източник:http://bnr.bg/post/100741569/proekt-na-ban-razrabotva-inovativen-model-za-podobravane-na-umeniata-na-deca-s-uvrejdania

Leave a Reply