Наши лекари поставиха стент в черния дроб

Наши лекари поставиха стент в черния дроб

Наши лекари поставиха стент в черния дробШънтът се имплантира между кръвоносните съдове, които дренират и хранят органа

Под наблюдението на проф. Мальо хирурзите от университетска болница “Св. Анна” в София поставиха на трима пациенти т.нар. портосистемен шънт (TIPSS) . Tой представлява поставяне на стент между кръвоносните съдове, които дренират и хранят черния дроб.

Това информират в съобщение до медиите от болница “Св. Анна”, София, която беше домакин на семинар, воден от проф. Герд Мальо от Католическия университет в Льовен, Белгия. Темата на семинара е била “Тежка портална хипертония и рефрактерен асцит”. В него са взели участие лекари и от ВМА, “Царица Йоанна-ИСУЛ“ и “Токуда болница“. По време на обучението под наблюдението на проф. Мальо хирурзите от “Св. Анна” – София, са поставили на трима пациенти т.нар. перкутанен портосистемен шънт (TIPSS). Процедурата е последното възможно, а понякога и единствено средство за лечение на варици (разширени вени), които кървят, при пациенти с т.нар. рефрактерен асцит. Това е тежко състояние при болни с чернодробна цироза. За разлика от хирургичните анастомози, които също се прилагат като метод на лечение при такова тежко състояние, поставянето на TIPSS с по-щадящ вариант, при който се запазва и възможността за чернодробна трансплантация.

Специалистите доц. Васил Велчев, доц. Радионов, д-р Ковачев и д-р Саджаклиев са взели решение да извършат тази животоспасяваща процедура при пациентка с чернодробна цироза, с абсолютно спешно състояние. Имала е многократно кървене от варици на стомаха.

“На пациентката са направени 8 банд-лигации на варици в хранопровода за овладяване на кръвоизливите, но при последните се открива тежка деформация на хранопровода и увреждане на стомаха поради повишено налягане в порталната вена“, разяснява д-р Саджаклиев, гастроентеролог към Клиниката по вътрешни болести в УМБАЛ “Св. Анна”, София. – Тя се консултира от доц. Васил Велчев и се взе решение, че най-доброто лечение за нея е TIPSS”. Процедурата по поставяне на перкутанен портосистемен шънт се е провела в условията на пълна анестезия от доц. Васил Велчев и неговия екип и със съдействието на д-р Сираков – интервенционален радиолог от УМБАЛ “Св. Иван Рилски”. Процедурата е продължила два часа, като най-трудно е било преминаването през чернодробния паренхим.

“Препоръчително е след второ или трето кървене такива пациенти да бъдат насочвани за поставяне на TIPSS“, казва доц. Велчев и допълва: “Доколкото ми е известно, това е първият TIPSS случай в България, който се прави без участие на външен проктор. Да, наистина процедурата е последното възможно, а понякога и единственото средство за лечение на варици, които кървят при пациенти с рефрактерен асцит. Както стана ясно, хирургичните анастомози също се прилагат като метод за лечение на такова тежко състояние, но извършването на TIPSS е по-щадящ вариант. При него се запазва възможността за чернодробна трансплантация. Препоръчително е след второ или трето кървене пациентите да бъдат обсъждани и насочвани за поставяне на TIPSS, защото смъртността при невъзможност за ендоскопски контрол на кървенето е почти 100%. След процедурата пациентката се подобри, кръвоизливът беше овладян и нейното състояние е стабилно”.

Специалистите обясняват, че при тази процедура достъпът до черния дроб се прави през кожата, в областта на дясната юголарна вена, като се използва специално създаден сет от популярна американска компания. Той съдържа всички необходими консумативи за цялостно и безопасно провеждане на тази животоспасяваща процедура. Когато традиционните до момента методи за лечение нямат успех, уверяват специалистите, пациентите трябва да бъдат насочвани за консултация към обучени специалисти. Те могат да им помогнат да удължат живота си, за да получат реална възможност да дочакат своята чернодробна трансплантация.

Чернодробната цироза води до блокиране на кръвта в порталната вена, която пренася кръвта от коремните органи до черния дроб, обясняват специалистите. А това води до повишено налягане в тази област. И може да причини образуване на допълнителни вени в коремните кръвоносни съдове, т.нар. гастроезофагиални варици. Те се установяват при около половината пациенти с чернодробна цироза като в крайния стадий на болестта достигат 85%. Именно тези гастроезофагиални варици са предпоставка за кръвоизливи. Рискът от кървене се оценява основно от техния размер чрез гастроскопия. Въпреки че около 40% от кръвоизливите спират спонтанно, смъртността след първите шест седмици вследствие тези кръвоизливи достига до 20%.

Яна БОЯДЖИЕВА

Източник:http://www.blitz.bg/article/45836

Leave a Reply