Здравната комисия в парламента ще обсъди измененията в Закона за здравното осигуряване

НЗОК планира да затрудни достъпа на българи до медицински услуги в ЕС

Здравната комисия в парламента ще обсъди измененията в Закона за здравното осигуряванеУтре здравната комисия в народното събрание ще обсъжда на първото си заседание след лятната ваканция законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване.  С него се разделя медицинската дейност, заплащана от НЗОК на два пакета – основен и допълнителен.

В началото на март, след жалбата на 61 народни представителя, Конституционния съд обяви, че текстът от закона, разделящ пакетите, е противоконституционен. Основанията са, че разписаното е неясно и че изискванията за двата пакета трябва да са описани в закона, а не в наредба, както беше направено първоначално.

След отмяната МЗ представи нови текстове за обществено обсъждане, които впоследствие бяха одобрени от Министерски съвет.

Според допълненията пакетът медицински услуги на НЗОК се разделя на основен и допълнителен въз основа на два основни критерия: време за осъществяване на лечението и осигуряване на здравна закрила на рискови групи, сред които деца, бременни и родилки, както и пациенти със заболявания и състояния, които могат да доведат до смърт или тежки необратими функционални увреждания на жизненозначими органи и системи.

Както беше първоначално предвидено, в основния пакет попадат промоция, профилактика и ранно откриване на заболявания; диагностика и лечение на лица със спешни състояния, на остри или внезапно възникнали заболявания и състояния, на травми и отравяния.

Освен това в него влизат диагностиката и лечението на деца, бременни и родилки, на онкологични, сърдечносъдови и инфекциозни болести, на заболявания и състояния при трансплантирани пациенти.

Новите изменения трябва да започнат да се прилагат от 1 април 2017 г.

Източници:http://medicalnews.bg/blog/2016/09/07/%d0%97%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d1%89%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%81/

Leave a Reply