В листата ни на чакащи има над 4120 души

проф. Карен Джамбазов
проф. Карен ДжамбазовНовият политически сезон вече започна, какво може да очакваме в здравеопазването през него, има ли злоупотреби с онколекарствата в болниците, както твърди НЗОК, защо се увеличават дълговете на клиниките, попитахме проф. Карен Джамбазов. Той е изпълнителен директор на най-голямата болница в страната – УМБАЛ „Свети Георги“.

– Проф. Джамбазов, лятото е към своя край, какво очаквате да се случи в здравеопазването през новия политически сезон?

– Лично аз се надявам на спокойствие в системата, тъй като изминалата година бе наситена с промени, а за изпълнителите на болнична помощ е добре да работят в спокойна и благоприятна среда.

– Има ли разлика в начина, по който функционира системата след нормативните промени през пролетта?

– В следствие на нормативните промени НЗОК утвърди фиксирани месечни бюджети за болнична помощ. През 2015 г. съществуваше възможност за прехвърляне на неизразходвани средства от един месец към друг или изтегляне на определен процент средства от следващ месец към настоящ. По този начин можеше да се отговори на трудно прогнозируемия пациентопоток през различните месеци и сезони. През тази година, при извършени и отчетени от нас случаи на стойност, надвишаваща определената ни месечна стойност, е предвиден механизъм за увеличаване на месечния бюджет със заявление към РЗОК, което се удовлетворява веднага, но само в случай, че след проверка на отчетите на всички изпълнители на болнична помощ за областта се установи наличие на неусвоени средства от други лечебни заведения в региона. При липса на неусвоени средства информацията за превишения обем на болничната помощ се подава към НЗОК и се разчита евентуално на решение на Надзорния съвет за неговото финансиране.

Добре е, че подобно на действащия и през 2015 г. договор, от фиксирания бюджет за болнична помощ са изключени дейностите хемодиализа, интензивно лечение, раждане, пътеките от неонатологията и пътеките от онкологията и хематологията, които се заплащат изцяло.

В тази връзка обаче намираме известно противоречие в това, че за дейности, които приемаме, че са безлимитни, като например онкология и хематология, е фиксиран броят на болничните легла. Тоест на практика тези дейности отново са лимитирани, но не чрез утвърждаването на фиксирана стойност, а с ограничаването на нейния обем чрез броя на леглата.

За съжаление обаче няма механизъм, който да гарантира здравен резултат, а не формално изпълнение.

– Пловдив е една от областите с много болници, отрази ли се по някакъв начин новата здравна карта на работата им? А на вашата?

– Да, област Пловдив се отличава с най-много легла на единица население. Новост в договора ни с НЗОК за 2016 г. е утвърждаването на брой и видове легла по звена, които са определени от Регионалните здравноосигурителна каса и Регионалната здравна инспекция на основание Националната здравна карта. В общ план броят на леглата, утвърдени от РЗОК по договор, е по-малък със 103 спрямо броя на леглата по настоящия устройствен правилник на лечебното заведение.

На този етап, фиксирането на по-малък брой легла в договора с РЗОК не е дало отражение върху финансирането на дейността, но остава нашето безпокойство, какви ще бъдат последиците при надхвърляне на определената от РЗОК използваемост, например при повишаване на търсенето на определени звена от пациентите.

– Колко пациенти минават на година през вашата болница, увеличава ли се броят им и ако да защо?

– За 2015 г. през лечебното заведение са преминали над 76 хиляди болни, а на близо 69 хиляди души е оказана медицинска помощ в звената от Спешно отделение, без същите да бъдат хоспитализирани и лекувани по клинични пътеки или процедури.

За първите шест месеца на 2015 г. са преминали 37 хиляди болни, а за първите шест месеца на 2016 г. са преминали близо 39 хиляди, което представлява ръст на пациентопотока с близо 5% за периода на първото полугодие на настоящата година.

УМБАЛ „Свети Георги“ е най-голямата болница в България. Благодарение на висококвалифицирания персонал, наличието на съвременна апаратура и оборудване и безотказното обслужване в денонощен режим на пациенти в спешно състояние, болницата се превърна в притегателен център за пациентите от региона и най-вече за пациенти с тежки травми, тежки състояния и пациенти със злокачествени заболявания. Лечебното заведение е единственото за региона, което може да осигури медицинска помощ по всички медицински специалности, като това дава възможност за много по-добро обслужване и по-добри клинични резултати за нашите пациенти. За 2016 година УМБАЛ „Свети Георги“ има договор с НЗОК за изпълнение на почти всички клинични пътеки, клинични и амбулаторни процедури, или казано по друг начин – лечебното заведение покрива 96% от пакета здравни дейности, които НЗОК заплаща в болничната помощ.

– От НЗОК за пореден път изказаха съмнения, че има злоупотреби при химиотерапията. Мислите ли, че е така? Добър ли е като цяло контролът на Касата, РЗИ и ИАМО в болниците?

– Не мога да коментирам съмнения за злоупотреби при химиотерапията по принцип, но мога да заявя, че в УМБАЛ „Свети Георги“ периодично се извършват проверки на медицинската дейност, включително и в областта на химиотерапията, като до момента не са установени нарушения или пропуски. Напротив, последната проверка на НЗОК констатира голям икономически ефект от въведеното от нас преди 2 години централизирано приготвяне на цитостатици. Лечебното заведение непрекъснато е обект на периодични проверки и от страна на РЗИ и Изпълнителна агенция „Медицински одит“.

Ръководството на УМБАЛ „Свети Георги“ подходи далновидно, когато още през 2014 г. оборудва специален сектор в болничната аптека за централизирано приготвяне на цитостатични лекарствени форми. Новата дейност беше лицензирана през 2015 г. и днес лечебното заведение постига до 20% икономии на лекарствени продукти в полза на бюджета на НЗОК. Централизираното разтваряне на цитостатици дава възможност за максимално използване на количеството лекарствен продукт, а не, както често се случва при изписване на цял флакон, да се изхвърля част от ненужното количество.

В резултат на добре организираната дейност в структурите по медицинска онкология, клинична хематология и детска онкохематология в сравнение с миналата година наблюдаваме с до 30% увеличение на пациентите с онкологични заболявания, предпочели да се лекуват при нас.

– По-щедър ли е бюджетът ви по НЗОК през тази година, вмествате ли се в него без затруднения?

– На този етап, от страна на НЗОК и РЗОК – Пловдив при определяне на бюджета за болнична помощ, е отчетено значението на лечебното заведение за региона, като УМБАЛ „Свети Георги“ получава средствата, които са му необходими за обем дейност, обезпечаващ междуобластните му функции. Бюджетът ни за тази година е малко по-голям, спрямо предходната, но за април и юни 2016 г. беше отчетена дейност, която надхвърли бюджета ни и която до момента не е заплатена.

– Има ли болницата ви дълга листа на чакащите, за кои клиники е най-голяма?

– Спазвайки разпоредбите на „Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ“ лечебното заведение е организирало воденето на листа за планов прием. Данните се въвеждат от болничните звена в информационната система, като отскоро информацията за планирания прием се подава ежедневно с електронен отчет към НЗОК. От началото на 2016 г. досега в Листата на чакащите са записани 4 121 пациенти. Най-много пациенти са записани в листата от клиниките по педиатрия, по ендокринология, и по физикална и рехабилитационна медицина.

– Лимитите отразяват ли се на дълговете на лечебното заведение?

– Лимитирането на всяка дейност, която носи приходи, не може да не оказва влияние върху разходите, а от там и върху дълговете на съответната организация, в това число и нашето лечебно заведение. Осъществяване на по-голям обем медицинска помощ води до по-голяма стойност на медицинската дейност, която трябва да се заплати от бюджета на НЗОК. При липса на свободен ресурс в Районната здравноосигурителна каса е необходимо да се изчака решение на Надзорния съвет на НЗОК за отпускане на допълнителен ресурс от бюджета на Касата за финансиране на изпълнената и отчетена в повече медицинска дейност. Процедурата изисква време, а и няма гаранция, че ще бъде осигурено финансиране. Същевременно лечебното заведение вече е генерирало разходи или е поело финансови задължения за издръжка на медицинската си дейност, за да лекува тези „надлимитни пациенти“. Поетите финансови задължения за доставка на медикаменти и други стоки и услуги за издръжка на лечебно-диагностичния процес води до увеличаване на задълженията. Увеличават се както общите задължения, така и просрочията. За разлика от други държави, при нас Законът за лечебните заведения не позволява на болниците да бавят плащанията повече от 60 дни. От друга страна, често мениджърите на лечебните заведения са притискани от монополни или господстващи положения, от доставчици на дефицитни продукти сред търговците, които в повечето случаи налагат условия на авансово плащане или условия за плащане в изключително кратки срокове. При това положение и при забавяне на възстановяването на стойността на оказаната медицинска помощ, бързо се акумулират просрочия, водещи до лихви, разноски и влошаване на показателите на лечебното заведение. В тази насока е добре да се потърсят решения за облекчаване на положението на изпълнителите на медицинска помощ.

– Какво би трябвало да е решението за дълговете на държавните лечебни заведения?

– Решенията могат да бъдат различни в зависимост от целите, които преследва държавната политика в здравеопазването. Ако държавата се стреми да поддържа и развива свои структури в областта на болничната помощ, то е наложително да прави и адекватни инвестиции с цел поддържане на необходимото ниво и конкурентоспобност на принадлежащите й лечебни заведения. Тя би могла да разширява или да стеснява своите интереси в тази сфера. Ако посоката е към ограничаване на нейното присъствие в този сектор, то следва незабавно да се „освободи“ от излишните си структури, за да не генерират нов дълг. Тези лечебни заведения, които поради икономически, социални или други причини е решила да остави на пазара, е необходимо да финансира до степен финансово оздравяване, за да може да възлага на управителните им органи конкретни икономически резултати. Може да се помисли за промени в принципа на менажиране на държавните лечебни заведения, като се потърси формула за тяхното управление от организации и екипи, занимаващи се професионално с мениджмънт на корпоративни организации.

– Можете ли да си позволите нови инвестиции в развитието на болницата? В какви направления ще бъдат те?

– Премерените инвестиции водят до подобряване на качеството на обслужване, до оптимизиране на приходите и разходите и до по-добри резултати като цяло. Без инвестиции, развитието на лечебното заведение е немислимо, особено ако вземем предвид агресивната конкурентна среда за нашия регион, отличаващ се с много частни клинични структури, специализирали се в извършването на медицински дейности с висок коефициент на рентабилност. От 2011 година насам сме реализирали успешно 9 проекта, финансирани от международни и европейски фондове, на обща стойност над 33 млн. лв. И към момента имаме готовност за реализиране на проекти на стойност над 37 млн. лв., но поради липсата на достатъчно възможности за финансиране чрез схеми по оперативните програми на Европейския съюз или от други източници, сме принудени да отделяме ресурс от приходите на лечебното заведение по изпълнението на клинични пътеки и процедури по договорите с НЗОК. Всяка година, по утвърден бизнес план и инвестиционна програма, отделяме според възможностите средства за инвестиции, като през 2016 г. са заложени следните по-важни инвестиционни проекти, част от които са реализирани или са в процес на изпълнение:

· Преустройство, техническо обновяване и модернизация на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение;

· Проектиране, преустройство на инсталации и основен ремонт на сградния фонд на Парно-отоплителната централа;

· Преустройство и основен ремонт на помещения за създаване на Център за деца с хронични заболявания по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“ на Норвежкия финансов механизъм;

· Проектиране, цялостно преустройство и основен ремонт на сградния фонд на Клиниката по педиатрия;

· Реконструкция и възстановяване на магистрални топлопроводи в База 2 на лечебното заведение;

· Строителство на нов бункер за лъчелечение и реконструкция на част от бивша сграда „Прехрана“ за разширяване на Клиниката по лъчелечение;

· Реконструкция и обновяване на сградата на бивше интерупционно отделение за нуждите на Клиниката по медицинска онкология;

· Строително-монтажни работи в помещения на Хирургически блок за пребазиране на Клиниката по Нервни болести в База 2;

· Строително-монтажни работи по смяна на осветителните тела в сградите на лечебното заведение със светодиодни тела;

· Строително-монтажни работи за подмяна на котли и реконструкция на котелни инсталации за работа на природен газ и газьол;

· Строителство за присъединяване на Ко-генераторна електрическа централа към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България“ ЕАД;

· Закупуване на нови дигитални графични рентгенови апарати за нуждите на Отделението по образна дигнастика;

· Закупуване на нови рентгенови апарати тип С-рамо за операционните зали по неврохирургия и по ортопедия и травматология;

· Закупуване на ново оборудване на ангиографска зала за съдова хирургия;

· Закупуване на коронарограф за инвазивна кардиология;

· Закупуване на нов компютър томограф за планиране на стереотактична радиохирургия и лъчелечение.

– „Св. Георги“ e една от четирите болници, които МЗ избра за създаването на неврологичен център за стентиране на инсултите. Кога ще започне да работи?

– Към момента дейността на болницата е организирана като център за оказване на спешна медицинска помощ при пациенти с мозъчни инсулти, но има какво още да се желае. В тази връзка бяха предприети действия за инвестиции в подобряването на материално-техническата база и условията за работа с пациенти. Болницата закупи нов и специален софтуер за ангиографска диагностика на мозъчни съдове, който позволява изключително бързото откриване на съдови заболявания и аномалии, извършване на комплексен анализ на състоянието на мозъчните структури и оценка на вида и степента на нарушенията на интракраниалните структури. Този софтуер позволява оценка на състоянието на пациентите само за няколко минути, а при мозъчните инсулти това е от решаващо значение. Предстои пребазирането на Клиниката по неврология от База 1 на болницата на бул. „Васил Априлов“ №15А в сградата на База 2 – Хирургическите клиники на бул. „Пещерско шосе“ №66. По този начин ще съкратим чувствително пътя на пациента от приема в спешния кабинет до диагностиката и прилагането на лечението в залите за ангиографска диагностика и интензивно отделение на Клиниката по неврология. Съкращаването на времето за реакция ще даде по-голям шанс за оздравяване и пълно възстановяване на пациентите, засегнати от исхемични мозъчни инсулти. Прогнозите за окончателното пребазиране на Клиниката по нервни болести в База 2 на лечебното заведение са за началото на 2017 г.

– Имате ли проблеми с приложението на устройствата за пръстова идентификация? Пациентите приемат ли ги нормално?

– УМБАЛ „Свети Георги“ е една от пилотните болници във връзка с въвеждането на новата система за регистрация на пациентите. Системата вече е тествана успешно, като на регистратурата на лечебното заведение вече се използва четец за генериране на уникален идентификационен номер на пациентите на базата на биометричните им данни. До дни очакваме да ни бъдат осигурени и останалите устройства, необходими за функционирането на системата за цялата болница. Как пациентите ги възприемат могат да кажат само те самите. При всяко нововъведение в обществените отношения е нормално да възникват въпроси, на които времето дава и съответните отговори.

Източник:Clinica.bg

Leave a Reply